• KARAİSMAİLLER-ESKERE-KERTE (BEYAĞAÇ/DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
       Rapor, Denizli İli Beyağaç (Eskere) Nahiyesi ve Muğla İli Fethiye İlçesi Sınırları içerisinde yer alan krom zuhur ve yataklarını konu etmektedir.
      1983-1984 yıllarında sürdürülen prospeksiyon çalışmalarında; krom mostra ve yataklarının birbirleriyle ve ayrıca tektonizma ile ilişkilerinin ortaya çıkarılarak, cevher potansiyellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
       Bu amaçla, 234 km2'lik çalışma alanının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası çıkarılarak, bütün tektonik hatlar ve çizgisellikler işlenmiş, litoloji farklılıkları kesin ve olası sınırlarıyla geçirilerek, peridotit birimi içerisinde aflöre eden cevher zuhur ve yatakları gösterilmiştir. Ayrıca 113 adet yarmanın 1/100, 1/200, 1/250, 1/500 ölçeklerde planları çizilmiş ve toplam 618 m galerinin değişik ölçeklerde yeraltı jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Bu çalışmalarla elde edilen veriler, galeri, kuyu ve desandrelerde yapılan gözlemler, toplanan numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizler ışığında, sahada görülen krom zuhur ve yatakları gerekli özellikleriyle tanıtılmıştır.
       Çalışma alanı içinde tek veya grup halinde 120 adet krom zuhur ve yatağı saptanmıştır. Bunlardan 70 kadarı halen işletilen ya da geçmişte işletilmiş orta ve büyük boyutlu yataklardır. Geçmiş yıllarda, çalışma alanı içerisindeki yataklardan 5 milyon ton dolayında krom cevheri üretilmiş olduğu tahmin edilmektedir.
       Yaklaşık 2800 km2'lik bir alanda yüzeyleşen Güneybatı Anadolu Ofiyolitik Kayaç Topluluğu'nun başka kesimlerinde, bu boyutlarda yataklar yoğun olarak görülmemektedir. Ayrıca Güneybatı Anadolu Ofiyolitik Kayaç Topluluğu içerisinde yatakların boyutları bakımından en büyüğü olan Elmaslar Krom Yatağı da (ortalama 10 m kalınlık, yaklaşık 1000 m doğrultu devamlılığı ve 140 m bilinen derinlik devamına sahiptir).

Rapor Özellikleri
Rapor No 8358
Rapor Adı KARAİSMAİLLER-ESKERE-KERTE (BEYAĞAÇ/DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum DENİZLİ KARAİSMAİLLER-ESKERE-KERTE-BEYAĞAÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ÖZKAN BAŞTA

KARAİSMAİLLER-ESKERE-KERTE (BEYAĞAÇ/DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08358
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 799,64TL


Etiketler: BEYAĞAÇ, DENİZLİ, DOLERİT DAYKLARI, ESKERE, JEOLOJİ, KARAİSMAİLLER, KERTE, MADEN JEOLOJİSİ, 8358