• KARADAĞ CU-ZN SAHASI (GÜMÜŞHANE) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU (REPORT ON THE COOPERATİVE MİNERAL EXPLORATION OF GÜMÜŞHANE AREA PART-4 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY METAL MINING AGENCY OF JAPAN)

ÖZET
        Çalışma sahası Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane İli'nin Torul ve Şiran İlçeleri arasında konumlanmıştır. Sahada Genç Paleozoyik yaşta Gümüşhane Graniti ile konglomera ve ince kumtaşı-çamurtaşı ara tabakalanmalı bazalt lavından oluşan Kırıklı Formasyonu (Liyas-Alt Kretase), Kuşaktepe Kireçtaşı Formasyonu (Dogger-Malm) ; bazaltik ve andezitik lav ile bunlara arakatkı veren kireçtaşı-kumtaşından oluşan Zigana Formasyonu (Üst Kretase) yüzeylemektedir. Bütün bu kayaçlar sokulum yapan granodiyorit, kuvars-porfir, diyorit ve granodiyorit-porfir tarafından kesilmişler, böylece skarn zonları oluşmuştur.
        Karadağ Maden Sahası ile ilgili bilgiler yetersiz olmakla birlikte, sahada yapılan gözlemler ve alınan örneklere göre bu madenin bakır, çinko ve az miktarlarda kurşun ile manyetit ve pirit mineralleri içerdiği saptanmıştır. Cevherleşme alanlarının yüzeyde sınırlandırılması güç olduğundan sahada, SIP ve IP jeofiziksel yöntemleri uygulanmış, yapılan ölçümler kesitler üzerinde yorumlanmıştır. Ayrıca belirlenen lokasyonlarda MJT-9 (301.00 m) ve MJT-10 (351.00 m) sondajları yapılmıştır.
        Bütün bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
       1. Karadağ Bölgesi bakır ve bakır-çinko içeren saçınmış cevher mineralleri, skarn ve stoklar içine yerleşmiştir.
      2. Yapılan jeolojik ve jeofiziksel çalışmalarla üç ümitli zon ayırtlanmış, sondajlı çalışmaların sonucunda jeofizik anomalilerin, andezit ve granodiyoritteki piritleşme ve kireçtaşı içinde gelişen skarnlaşmalardaki zayıf cevherleşmelerden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
      3. İleride yapılacak çalışmalarla, jeofizik anomaliler dışarısında kalan alanların da sondajlı aramalarla ele alınması yararlı olacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8344
Rapor Adı KARADAĞ CU-ZN SAHASI (GÜMÜŞHANE) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU (REPORT ON THE COOPERATİVE MİNERAL EXPLORATION OF GÜMÜŞHANE AREA PART-4 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY METAL MINING AGENCY OF JAPAN)
Konu BAKIR-ÇİNKO
Yer - Konum GÜMÜŞHANE KARADAĞ (GÜMÜŞHANE)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar -

KARADAĞ CU-ZN SAHASI (GÜMÜŞHANE) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU (REPORT ON THE COOPERATİVE MİNERAL EXPLORATION OF GÜMÜŞHANE AREA PART-4 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY METAL MINING AGENCY OF JAPAN)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08344
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 105,79TL


Etiketler: BAKIR, ÇİNKO, GÜMÜŞHANE, KARADAĞ, 8344