• KAĞIZMAN (KARS)-ZARAPHANE VE SARIKAMIŞ (KARS) KAZIKKAYA KÖYLERİ CİVARININ GENEL JEOKİMYA AĞIR MİNERAL ÇALIŞMALARI RAPORU

I. ÖZ
       Bu rapor Kağızman (Kars) ve Eleşkirt (Ağrı) civarında altın ağırlıklı ağır mineral ve polimetal aramaya yönelik projenin, 1986 sezonunda gerçekleştirilen kısmını kapsamaktadır.
       1986 yaz sezonunda yapılan arazi çalışmaları, Kağızman İlçesi güneybatısında kalan H49-d3, c3, c4 ve İ49-a1, a2 paftalarında gerçekleştirilmiş, laboratuvar ve büro çalışmaları ise 1987 yılında da devam etmiştir.
       Sahadan toplanan 771 adet dere sedimanı, 64 adet kayaç, 14 adet toprak numunesinin element analizleri, MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Cu, Zn, Pb, Ni, Co) ve MTA Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarları'nda (As) yapılmıştır.
       Elde edilen analiz sonuçları istatistik yöntemlerle değerlendirilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
       Ayrıca; 150 lokasyonda 5-10-20 litrelik kaplarda alınan dere sedimanı ve taraça malzemesi ağır mineraller için bate  yapılmış, bunlardan 47 numunede altına rastlanmamıştır. 29 numune de ise platin minerallerden şüphelenilmiştir.
       Sahada detay bir stratigrafik çalışma yapılmakla beraber, birimlerin sınırları ana hatlarıyla haritalanmaya çalışılmıştır.
       Sahada en yaşlı birimler ofiyolitik kayaçlar kompleksi olan "Kağızman Karmaşığı"dır. Bu birimin üzerine ise uyumsuz olarak Üst Kretase-Paleosen Türbititleri gelmektedir.
       Miyosen yaşlı andezit volkanikler ise karasal nitelikli olup, yaşlı birimleri keser. Yine Üst Miosen'den başlayıp Pliyosen'e kadar devam eden iri kırıntılı göl sedimanları, Kağızman Karmaşığı veya diğer yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir.
       Pliyo-Kuvaterner yaşlı bazaltik yarık volkanizması ürünleri ise sahanın genç kayaçlarını oluşturmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8343
Rapor Adı KAĞIZMAN (KARS)-ZARAPHANE VE SARIKAMIŞ (KARS) KAZIKKAYA KÖYLERİ CİVARININ GENEL JEOKİMYA AĞIR MİNERAL ÇALIŞMALARI RAPORU
Konu JEOKİMYA
Yer - Konum KAĞIZMAN-ZARAPHANE-SARIKAMIŞ-KAZIKKAYA KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET KILIÇ NECATİ TÜYSÜZ

KAĞIZMAN (KARS)-ZARAPHANE VE SARIKAMIŞ (KARS) KAZIKKAYA KÖYLERİ CİVARININ GENEL JEOKİMYA AĞIR MİNERAL ÇALIŞMALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08343
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 902,82TL


Etiketler: AĞIR MİNERAL, JEOKİMYA, KAĞIZMAN, KARS, KAZIKKAYA, SARIKAMIŞ, ZARAPHANE, 8343