• KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DEVREKANİ YÖRESİ JEOKİMYA RAPORU

I. ÖZ
      Bu çalışma, Küre Yöresi'nde masif sülfit tipteki, bilinen yatakların benzerlerinin, Kastamonu-Taşköprü Yöresi'nde bulunma olasılığı nedeniyle gerçekleştirilmiştir.
      Yörede en yaşlı birim Paleozoik/Prekambriyen Yaşlı Devrekani Metamorfiti'dir. Bu birim çökel kayalardan oluşan metamorfik topluluktur. Preliyas yaşlı okyanusal kabuk karakterli Elekdağ Metaofiyoliti üzerine sariye olmuştur. Bindirme N-S yönlü sıkışmanın ürünüdür.
       Elekdağ Metaofiyoliti'nin üst kesimlerini Lias Yaşlı Kumtaşı-Şeyl'den oluşan Akgöl Formasyonu oluşturur. Konkordan olarak Elekdağ Metaofiyoliti'ni örter.
       Elekdağ Metaofiyoliti'nin, Litosferik kabuk altına (kuzeye) dalmasıyla gelişen granitoidler; yaşlı tüm birimleri keser ve epizon karakterlidirler. Çevre kayalarla kurulan ilişkiye göre yaşları Dogger'dir.
       Malm-Alt Kretase çökelleri kesiksiz olarak temsil edilir. Taban konglomerası şeklinde çökelen Malm Yaşlı Bürnük Formasyonu'nu; kireçtaşından ibaret İnaltı Formasyonu; Olistromal şeyl, kumtaşı, karbonat, şeyl ve kumtaşından oluşan, Alt Kretase Yaşlı Çağlayan Formasyonu izler.
       Üst Kretase Çökelleri mikritik kireçtaşı, silttaşı, kumtaşı, aglomera, tüf, lav, konglomera, şeyl ve resifal kireç taşından oluşur. Yörede çalışanlarca Gökçeağaç Formasyonu olarak tanımlanmıştır. Bu birim Paleosen Çökelleri ile geçişlidir.
       Tersiyer çökelleri kireçtaşı, marn, kil, kumtaşı, konglomeradan oluşurlar. Taşköprü-Boyabat Havzası Çökelleri olarak isimlendirilir ve Paleosen-Eosen-Oligosen-Miosen'i kapsar.
       Dogger Yaşlı Granitoidleri'n sokulumu, kestikleri yaşlı yan kayaçlarda çok zayıf kontakt metamorfizmaya neden olur. Çevrede yaygınca temsil edilen E-W ve NE-SW doğrultulu kırıklarboyunca hidrotermal faaliyetler gözlenir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8341
Rapor Adı KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DEVREKANİ YÖRESİ JEOKİMYA RAPORU
Konu JEOKİMYA
Yer - Konum KASTAMONU TAŞKÖPRÜ-DEVREKANİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.03.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH BOYABATLI ASIM ÇAMAŞIRCIOĞLU HÜSEYİN PEHLİVANOĞLU M. TEŞREKLİ NECMETTİN ÇELTEK SALİH KONYA SİNAN ORBAY

KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ-DEVREKANİ YÖRESİ JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08341
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 638,91TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DEVREKANİ, JEOKİMYA, JEOLOJİ, KASTAMONU, STRATİGRAFİ, TAŞKÖPRÜ, 8341