• KIRKLARELİ-DEREKÖY-LALAPAŞA-KOFÇAZ GENEL JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU

I. ÖZET

        1982 Haziran-Ağustos aylarında "Trakya Polimetalik maden arama projesi" kapsamında E.l7-a1,a2, b1, b2, ile D.18-d3,d4 ve E.18-a1 paftalarında genel jeokimya prospeksiyon çalışmaları yapıldı. Çalışma sezonu süresince yaklaşık 500 km2 lik alandan 488 adet dere sediman numunesi alındı. Bu numuneler 80 mesh'lik eleklerden elenip, elek altı malzemenin Cu-Pb-Zn elementleri için analizleri yapıldı.
        Çalışmaların iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; 1975 -1978 yılları arasında "Istranca Masifi" genel jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları ile araştırılan sahanın doğuya doğru uzanan bölümünü etüd etmek, ikincisi ise; Trakya'da yer alan intrüzif kayaçların gerek kendi bünyesindeki ve gerekse dokanakları boyunca oluşması muhtemel cevherleşmelerin ortaya çıkarılmasıdır.
        Çalışmalar daha çok intrüzif kayaçlar içinde ve kontaklarında yoğunlaştırılmıştır. Sahadaki en yaşlı birim olarak gnayslar görülmektedir. (Bojonov v.d. 1969). Sahanın bir kısmı Istranca Masifinde yer almaktadır. Sahada genel olarak sedimanter, intrüzif, metamorfik ve mağmatik birimler yüzeylenmektedir.
        Analiz sonuçları, istatistik yöntemler ve bilgisayarla değerlendirildi. Sonuç olarak Cu-Pb-Zn elementleri için anomali sayılabilecek bir değere rastlanmadı.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8338
Rapor Adı KIRKLARELİ-DEREKÖY-LALAPAŞA-KOFÇAZ GENEL JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-FOSFAT
Yer - Konum KIRKLARELİ KIRKLARELİ-DEREKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.ŞERİF AKYURTLU

KIRKLARELİ-DEREKÖY-LALAPAŞA-KOFÇAZ GENEL JEOKİMYA ÇALIŞMALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08338
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 91,95TL


Etiketler: APATİT, FOSFAT, L37, L38, MADEN KARMAŞIĞI, MALATYA, METAMORFİKLERİ, M37, M38, PALEOZOYİK, PÜTÜRGE, YÜKSEKOVA, 8338