• ANKARA GÜDÜL İLÇESİ GÜZELKÖY VE MEYVABÜKÜ KÖYÜ DOLAYI ÖİR:699 NO'LU POMZA SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ GÜZELKÖY VE  MEYVABÜKÜ KÖYÜ DOLAYI ÖİR 699 NO'LU POMZA SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Ankara'ya yakınlık avantajına sahip Güdül Güzel ve Meyvabükü Köyleri dolayı ÖİR 699 No'lu pomza sahasındaki cevherleşme, değişik kalınlıklardaki tüf ve pomzalı seviyelerin ardalanmasından oluşan yataklanmadan ibarettir. Bu yataklaşma bir zon olarak ele alınmakta ve daha çok makroskobik verilere dayanılarak, ekonomik anlamda "tüf, pomza" olarak isimlendirilmektedir.
        Pomzalı seviyeler yataklanma içinde başlıca iki yapıda bulunmaktadır. Birincisi, genellikle rastlanılan tip olup çoğunluk pomza parçalarından oluşan tanelerin camsı bir malzeme ile tutturulmuş genellikle gevşek yapılı olan şeklidir. Bu tipte pomza taneleri genellikle milimetre boyutundadır. Çapı 1 cm veya daha büyük tanelere seyrek olarak rastlanır. İkincisi ise yataklanmanın yalnız en üst seviyelerinde yersel görülmektedir. Daha iri pomza parçaları yine camsı malzeme ile daha sıkı yapıda tutturulmuştur.
        Yataklaşma içindeki tüfler ince tanelidir. Feldspat,  piroksen, hornblend, kuvars, klorit taneleri ile az miktarda görülen kayaç parçalarının kısmen camsı malzeme ile bağlanmasından oluşmuştur.
        Tüf, pomza ilişkileri, ekonomik faktörlerin gereği yatağın birlikte ele alınıp incelenmesini zorunlu kılmaktadır.
        Teknolojik incelemeler "tüf, pomza" olarak isimlendirilen hammaddenin, 63 mm elek altına geçecek şekilde kırıldığında hafif agrega olarak kullanıma elverişliğini ortaya koymaktadır.
        Ruhsat sahasında 378.470 m3 Görünür, 2.540.150 m3 Muhtemel "tüf, pomza" rezervi saptanmıştır.
        Sahada ayrıca bir pomza rezervi vermek mümkün olmamaktadır. Tüf, pomza ilişkileri buna olanak vermemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8335
Rapor Adı ANKARA GÜDÜL İLÇESİ GÜZELKÖY VE MEYVABÜKÜ KÖYÜ DOLAYI ÖİR:699 NO'LU POMZA SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu POMZA
Yer - Konum ANKARA ANKARA-GÜDÜL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HÜSEYİN ÇAYIRLI

ANKARA GÜDÜL İLÇESİ GÜZELKÖY VE MEYVABÜKÜ KÖYÜ DOLAYI ÖİR:699 NO'LU POMZA SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08335
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 156,24TL


Etiketler: ANKARA, GÜDÜL, POMZA, 8335