• MALATYA-DARENDE-BALABAN İÇMECESİNİN HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ

MALATYA-DARENDE-BALABAN İÇMECESİNİN HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ

1. ÖZET
       
Malatya-Darende-Balaban İçmecesi'ni geliştirmek amacıyla, içmece çevresinde yaklaşık 80 km2'lik bir alanın jeoloji-hidrojeoloji özellikleri araştırılmış ve kaynağa ait korunma alanları belirlenmiştir.
        Etüt sahasında Kretase, Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı birimler yer alır. Kretase'yi oluşturan birimler; ofiyolitik kayaçlar ve bunlarla beraber bulunan masif kireçtaşı blokları (Geniz Kireçtaşı), zayıf çimentolu kaba klastiklerden oluşan Ulupınar Formasyonu ve Krankaya Kireçtaşları'dır.
        Tersiyer yaşlı birimler Kretase üzerine uyumsuz olarak gelirler. Bunlar alttan üste doğru, marn ve marn aratabakalı kumlu kireçtaşlarından oluşan Yenice Formasyonu, tabakalı kireçtaşı ve marnlarla temsil edilen Asartepe Formasyonu, jipsli konglomeralardan ibaret Balaban Formasyonu ve jipsli, kumtaşı ara tabakalı marnlardan oluşan Darende Formasyonu'dur. Ayrıca Kepezdağı Bazaltları da bu dönem volkanizmasının ürünüdür.
        Plio-Kuvaterner, değişik kökenli konglomeralardan oluşan Çaybaşı Formasyonu ile temsil edilir.
        Sahada en genç birimler Kuvaterner yaşlı alüvyon, yamaç molozu ve travertenlerdir.
        İçmece kaynağının akiferi; jipsli, kumtaşı ara tabakalı marnlardan oluşan Darende Formasyonu'dur. Kaynak, bu formasyon içerisinden fay kaynağı şeklinde çıkmaktadır.
        İçmece kaynağının toplam debisi 0.12 lt/sn, sıcaklığı ise 13°C'dir. Kaynak suyu; kükürt ve fluor içeren kalsiyumlu, magnezyumlu-sülfatlı soğuk su sınıfına girmektedir.
        İçmece çevresindeki tesisler oldukça ilkeldir. Buna rağmen, içmeceye çok sayıda kişi tedavi olmak amacıyla gelmektedir.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 8313
Rapor Adı MALATYA-DARENDE-BALABAN İÇMECESİNİN HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ
Konu MALATYA-DARENDE-BALABAN İÇMECESİNİN HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ
Yer - Konum MALATYA MALATYA-DARENDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TUNÇ İSLAMOĞLU ZEKİ ERZENOĞLU

MALATYA-DARENDE-BALABAN İÇMECESİNİN HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08313
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 74,26TL


Etiketler: BALABAN İÇMECESİ, DARENDE, MALATYA, MALATYA HİDROJEOLOJİ, 8313