• AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ GRAFİT SAHASININ ARA RAPORU

AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ GRAFİT SAHASININ ARA RAPORU

1. ÖZET
       
Alt Triyas ve öncesi yaşlı Afyon Metamorfitleri İç Toros Kuşağı'nda yer alan kayaç birimlerinin en yaşlısını oluştururlar. Gerek Mesozoik ve gerekse Senozoik yaşlı, kayaçların altında geniş bir alanı kaplar. Sahamızda Kezbanalanı -Elmaderesi arasında geniş bir alanı kaplayan metamorfik kayaçlar yeşil şist fasiyesinde olup, çok düşük düşük derecede metamorfizmadan etkilenmişlerdir. Bu metamorfikler fillit, serizit şist, kuvars-albit-muskovit-amfibel şist, meta diyabaz, kuvarsit, mermer ardalanmasından meydana gelmiş olup, kayaçlar yer yer yoğun alteresyona uğramışlardır.
        Bu metamorfik istif içinde ince ve orta kalınlıkta koyu siyah renkli değişik karbon oranları içeren amorf grafit bulunmaktadır. Grafit sedimanter kayaçların içindeki kömürlü zonların uğramış oldukları metamorfizma sonucu oluştukları düşünülmektedir. Metamorfizma anındaki makaslanma yüzeylerinde oluşan sıcaklık kömürlü zonların grafite dönüşmesine sağlayabilir.
        Açılan yarmalarda grafitli ve killi seviyelerin yanal ve düşey geçişli olduğu gözlendiği, grafitli zonun bünyesinde de kil oranının oldukça fazla olduğu dikkati çekmiştir. Grafitin kilden ayrılması teknolojik olarak oldukça zordur. Yapılan kimyasal analizlerde sabit karbon oranı oldukça düşük gelmiştir.
        Grafit ve grafitik şist çalışma alanımızın dışında geniş bir alanda da mostra vermektedir. Saha bu yönü ile ilgi çekicidir. Sahanın örtülü, kıvrımlı ve kırıkla yapısı göz önüne alınarak yer altındaki yayılımını belirlemek amacı ile jeofizikle (IP metodu) kontrolü gerekmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8304
Rapor Adı AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ GRAFİT SAHASININ ARA RAPORU
Konu GRAFİT
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. ALİ DİNÇER

AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ GRAFİT SAHASININ ARA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08304
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 198,72TL


Etiketler: AFYON, GRAFİT, 8304