• REŞADİYE (TOKAT) KAPLICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
       
Etüdü yapılan Reşadiye Kaplıcası kasabanın hemen kenarında olup Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun oluşturduğu Kelkit Vadisi içindedir.
        Çalışma alanında saptanan en yaşlı kayaç birimi alanın kuzeyinde mostra veren Zinav Kireçtaşıdır. Topografik yükseklikleri oluşturan sert, kırılgan, krem bej, gri renkli olan bu birimin yaşı Üst Jura-Alt Kretase olarak belirlenmiştir. Bunun üzerine, Alt Kretase yaşında olduğu düşünülen, kırmızı renkli, killi kireçtaşından oluşan Nebişeyh Kireçtaşı uyumsuz olarak gelmektedir.
        Kelkit Çayı kuzeyinde, volkanik faaliyetlerle birlekte ve ondan sonra, Nebişeyh Kireçtaşının'da üzerine gelen Üst Kratese yaşlı fliş çökelmiştir. Belirgin tabakalı kil, marn, killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan bu birim gri renkli görünüme sahiptir. Bölgede volkanik faaliyet olarak andezit bileşimli lav ve tüfler, Kelkit Çayı kuzeyinde Üst Kretase yaşlı flişin tabanında ve onlarla girik olarak görülmektedir. Sözü edilen bu andezit bileşimli tüfler, alterasyonları sonucu bölgenin zengin bentonit yataklarını oluşturmuştur. Sahanın güneyinde ise bu volkanik faaliyet çok geniş alanlara yayılmış ve yer yer mafik mineralli kayaçlar şeklinde Kretase yaşlı çökellerle ara katkılı olarak da gelişmişlerdir. Tersiyer zamanında ise bölgede kireçtaşı çökel kayaçları ve bazalt bileşimli volkanik faaliyet ürünleri görülmüştür. Kuvaterner başlarında ise volkanik faaliyet devam etmiş, ayrıca traverten ve alüvyon oluşumları gözlenmiştir.
        Tektonik olarak, doğrultu atımlı olan Kuzey Anadolu Fayı bölgeyi etkisi altında bulundurmaktadır.
        Bölge serbest yeraltısuyu bakımından zengin değildir. Yağmur suları genellikle geçirimsiz birimlerden oluşan arazi üzerinde sellenme ve derelerle Kelkit Çayı'na ve sonra saha dışına çıkmaktadır. Kuzeyde, kireçtaşına kaynaklar görülmeyişi bu birimdeki yeraltı suyu seviyesinin derinde olduğunu göstermektedir.
        Reşadiye Kaplıcası'nı besleyen sıcak suyun rezervuar kayacı Zınav Kireçtaşı olarak belirlenmiş ve Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca yüzeye çıktığı anlaşılmıştır. Toplam 4. 29 lt/sn debide olan kaynakların en sıcak olanı 49°C'dir.
        Kaplıcayı geliştirmek için bazı tedbirler yanında sıcak suyun debisini artırmak için sondaj kuyusu açılması önerilmiştir. Jeolojik, hidrojeolojik verilere göre iki sondaj yeri saptanmış ve yaklaşık koordinatları verilmiştir.
        Bu çalışmanın kapsamı içerisinde, sıcaksu kaynağının korunma alanları belirlenmiş olması gerekli önlemler tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8294
Rapor Adı REŞADİYE (TOKAT) KAPLICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu REŞADİYE (TOKAT) KAPLICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Yer - Konum TOKAT TOKAT-REŞADİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ KOÇAK ZEKİ ERZENOĞLU

REŞADİYE (TOKAT) KAPLICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08294
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 177,58TL


Etiketler: HİDROJEOLOJİ, REŞADİYE, TOKAT, 8294