• ASARCIK (ŞEBİNKARAHİSAR) GİRESUN KURŞUN-ÇİNKO CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

ÖZET
      Asarcık Kurşun-Çinko Maden Yatağı Giresun'un Şebinkarahisar İlçesi'nin Asarcık Köyü yakınlarındadır. Bölgede, asit ve alkali özellikte granodiyorit, kuvarslı siyenit, kuvarslı monzonit gibi magmatik kayaçlar egemendir. Sahada Üst Kretase Yaşlı Derinlik Kayaçları ve bu birimlere yanal geçiş gösteren yarı derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Örtü kayaçlar ise temel üzerine yatay olarak gelen Eosen Yaşlı Tortul ve Volkanik kayaçlardır.
      Cevherleşme genellikle KB-GD ve D-B doğrultusundaki faylarla denetlenmektedir. Ana cevherleşme siyenitler içinde gelişmiş ve K45oB doğrultulu, 70-85 GB'ya eğimli bir fay zonuna bağlıdır. Damarda izlenebilen cevher mineralleri; pirit, arsenopirit, sfalerit, galenit, kalkopirit, fahlerz mineralleridir.
       Kesit yöntemiyle yapılan rezerv hesabı sonunda görünür + muhtemel olarak % 1.08 Pb, % 1.26 Zn ve 77.8 gr/t Ag tenörlü 2.407.916 ton cevher bulunmaktadır. Ekonomik limit tenor olarak bulunan % 9.68 Pb'ye göre yapılan işletilebilir rezerv hesabı sonucunda ise % 2.96 Pb, % 4.74 Zn, 248 gr/t. Ag tenörlü 663.059 ton rezerv hesaplanmıştır.
       Cevherin yeraltı işletmesi ile işletileceği planlanmış olup, kazanılabilir rezerv 645.000 ton olarak bulunmuştur. Tam kapasitede yıllık 645.00 ton cevher üretilecektir. İşletme ömrü 10 yıl olarak hesaplanmıştır.
       Cevherin zenginleştirme tesisinde konsantre edilmesi, sonucunda 2566 ton Pb-konsantre, 5810 ton Zn-konsantre üretilebileceği, Pb konsantrede ise 136.78 kg Ag bulunacağı hesaplanmıştır.
       Üretilen konsantrenin Çinkur'a satılacağı kabul edilmiş olup, işletmenin toplam yatırım tutarı 3.453.413.000 TL olacağı, tam kapasitede yıllık işletme giderlerinin 1.093.080.000 TL, satış gelirinin ise 3.001.043.750 TL olacağı hesaplanmıştır. Sermaye maliyeti % 34.99 olan projenin net bugünkü değeri 2.507.204.000 TL'dir. İç karlılık oranı ise % 77.62 olarak bulunmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8251
Rapor Adı ASARCIK (ŞEBİNKARAHİSAR) GİRESUN KURŞUN-ÇİNKO CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Konu KURŞUN-ÇİNKO FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Yer - Konum ASARCIK-ŞEBİNKARAHİSAR GİRESUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1987
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NEVAL AYDIN NURHAYAT ÖKTEM ORHAN BEKTİMUROĞLU

ASARCIK (ŞEBİNKARAHİSAR) GİRESUN KURŞUN-ÇİNKO CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08251
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 547,49TL


Etiketler: ASARCIK, ÇİNKO, FİZİBİLİTE, GİRESUN, JEOLOJİ, KURŞUN, REZERV, ŞEBİNKARAHİSAR, 8251