• KIZILYÜKSEK-YATAARDIÇ (KOVANKAYA) (KARSANTI/ADANA) ÖİR 634 NO'LU SAHANIN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

KIZILYÜKSEK-YATAARDIÇ (KARSANTI/ADANA) ÖİR 634 NO'LU SAHANIN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       
Rapor, Adana İli Karsantı Nahiyesi Darılık Köyü sınırları içinde yer alan Kızılyüksek-Yataardıç ve Kovankaya Krom Yatakları'nda yapılmış arama çalışmalarının sonuçlarını ve değerlendirilmesini konu etmektedir. 1982-1985 yılları arasında sürdürülen çalışmalarda düşük tenörlü bu yatakların işletilebilirliği etkileyen tüm özelliklerinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır.
        Bu amaçla 1.22 km2'lik alanın 1/2.000 ölçekli maden jeolojisi haritası hazırlanmış, 17.220 m3 yarma açılmış, Kızılyüksek-Yataardıç Kesimi'nde toplam 4772 m uzunluğunda 26 sondaj yapılmıştır. Yatağın tenörünü hesaplamak amacıyla toplam 1414 adet karot numunesinin analizi gerçekleştirilmiştir.
        Cevherleşme Aladağ Ofiyolit İstifi'nin yaklaşık 2 km kalınlıktaki kümülat dunit biriminin taban kesiminde yer alır. Bandlı ve dissemine türdeki cevher, doğrultu ve eğim yönünde değişken kalınlıkta mercek biçiminde yataklanmıştır. Kızılyüksek-Yataardıç Kesimi'nden toplanan numunelere dayanarak yatağın ortalama tenörü %5.38 Cr2O3 olarak hesaplanmıştır. Yatakta cevher tenörü oldukça değişkendir.
        Gerçekleştirilmiş arama çalışmalarıyla Kızılyüksek-Yataardıç Kesimi'nde 65 510.718 ton muhtemel (bunun 58.949.029 tonu görünür sınıfta rezervdir) 20.522.635 ton mümkün olmak üzere 86.033.353 ton; Kovankaya Kesimi'nde 2.965.679 ton muhtemel, 3.303.625 ton mümkün olmak üzere 6.269.304 ton rezerv saptanmıştır. Saptanan bu rezervlerin dışında jeolojik veriler yatakta bu kadar daha bir potansiyelin varlığını göstermektedir.
        Yapılan teknolojik deneylerden cevherin % 75 verimle zenginleştirilebileceği ve konsantre artığı olarak elde edilecek olivinlerden refrakter hammadde olarak yararlanılabileceği anlaşılmıştır. Yatağın bir an önce işletilebilmesi için bir yandan rezervi geliştirmek amacıyla ek sondajların yapılması ve fizibilite çalışmalarına başlanması önerilmiştir. Önerilen sondajlara ilişkin bilgiler de rapora eklenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8247
Rapor Adı KIZILYÜKSEK-YATAARDIÇ (KOVANKAYA) (KARSANTI/ADANA) ÖİR 634 NO'LU SAHANIN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu DEMİR-KROM
Yer - Konum ADANA KIZILYÜKSEK-YATAARDIÇ (KOVANKAYA) (KARSANTI/ADANA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KEMAL AKIN

KIZILYÜKSEK-YATAARDIÇ (KOVANKAYA) (KARSANTI/ADANA) ÖİR 634 NO'LU SAHANIN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08247
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.540,83TL


Etiketler: ADANA, DEMİR, KARSANTI, KOVANKAYA, KROM, 8247