• DİKİLİ-BERGAMA JEOTERMAL ALANINDA JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜTLERİ

ÖZET
     
Dikili Bergama Jeotermal alanı Batı Anadolu'da İzmir İli'nin 90 km kuzeyinde Bakırçay Vadisi'nin aşağı kısmında yer alır (Şekil 1).
       Bölgede, temeli Paleozoyik ve Mesozoik yaşlı kireçtaşı ve mermerler oluşturur. En üstte yer alan Tersiyer yaşlı killi kireçtaşları ve tüfler, volkanitler çok geniş bir yayılım gösteren örtü kayaçlarıdır. Magmatik kayaçlar alanda çok geniş yer kaplarlar. Bunlardan en yaşlısı Kozak Granodiyorit Plütonu'dur. Kozak Granodiyoriti'nin yaşı tartışmalı olmakla birlikte Eosen-Oligosen olarak kabul edilmektedir. Bölgedeki volkanik kayaçlar 2 ayrı evrede gelişmiştir.
       Bunlar,
      1. Yuntdağı Volkanitleri, Üst Miyosen-Pliyosen yaşında,
       2. Dededağ Bazaltları, Kuvaterner yaşında.
       Volkanik kayalar çok geniş alanda yaygın olup, bunların çevresinde birçok sıcak su kaynağı gelişmiştir. Jeolojik yapı ve jeofizik sonuçlar çok uyumludur. Volkanik domlar kırıklar boyunca gelişmiştir. Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre uygulanan jeotermometreler yüksek hazne sıcaklıkları vermektedir. Alanda yapılan gradyan sondajları da 1.8°C/10 m'lik gradyan değerleri vermektedir. Jeoloji, jeofizik, jeokimya ve gradyan sondaj çalışmaları sonunda alanda derin araştırma sondajı yapılması planlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8244
Rapor Adı DİKİLİ-BERGAMA JEOTERMAL ALANINDA JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜTLERİ
Konu DİKİLİ-BERGAMA JEOTERMAL ALANINDA JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜTLERİ
Yer - Konum DİKİLİ-BERGAMA (İZMİR) İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. EMİN ÖZGÜLER SERVET YILMAZER

DİKİLİ-BERGAMA JEOTERMAL ALANINDA JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜTLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08244
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 333,26TL


Etiketler: BERGAMA, DİKİLİ, DİKİLİ JEOTERMAL, İZMİR, İZMİR JEOLOJİ, JEOTERMAL, JEOTERMAL ENERJİ, 8244