• MANİSA SOMA EVCİLER LİNYİT SAHASI DEĞERLENDİRME RAPORU 2

1. ÇALIŞMA ALANININ TANIMI
      Manisa-Soma, Evciler Linyit Sahası 1/25.000 ölçekli İzmir J19-d2 paftası içinde yer almaktadır.
      AR: 28850 (Sicil No: 5186) ruhsat no'lu ve AR: 288740 (Sicil No: 5174) Ruhsat no'lu sahalar MTA Genel Müdürlüğü'ne aittir.
      Yine sahadaki AR: III/38 (Sicil No = 118) no'lu saha bakanlığın 8.7.1976 Gün.2024 Sayılı oluru ile TKY uhdesine devredildiği 3213 sayılı yasanın geçici 2. maddesine göre intibak işletmenin yapılması ve işletme ruhsatı verilmesi için TKİ Genel Müdürlüğünce talepte bulunduğu öğrenilmiştir.
      Çalışma alanı kuzeyde Evciler, güneyde ise Yırcaköy olmak üzere iki bölüm halinde çalışılmıştır. Zira Yırcaköy bölümünde kömürler kül döküm sahası ve kül barajı altında kalmaktadır.Bu ise işlenebilirlik açısından bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Ancak yaptığımız rezerv çalışmalarında işletilebilecekmiş gibi dikkate alınmıştır.

2. ARAMA ÇALIŞMALARI ve ELDEKİ VERİLER
2.1 Jeolojik ve Topografik Çalışmalar

       Sahanın 1/25.000 ve 1/10.000 ölçekli jeoloji haritaları yapılmış tır.Ayrıca 1/5.000 ölçekli detay jeolojik harita çalışması bitmiştir.
       Topografya Haritası 1/5.000 ölçekli olup Harita Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
2.2 Jeofizik Çalışmalar
       Sahada yapılan sondajların bazılarında teknik nedenlerle karotlu ilerlemeyen seviyelerde WELL-LOGGIN uygulaması yapılmıştır.
2.3 Sondaj Çalışmaları
        Sondaj çalışmalarına 1977 yılında başlanılmıştır.
        1977 Yılında 1 Adet
        1978 Yılında 3 Adet
        1979 Yılında 15 Adet
        1980 Yılında 20 Adet
        1981 Yılında 9 Adet
        1982 Yılında 4 Adet
        1983 Yılında 11 Adet
        Olmak üzere toplam 63 sondaj yapılmıştır.
        Bu sondajlardan 48 adet ekonomik kömür kesmiştir.14 adet ekonomik kömür kesmemiştir. 1 adet sondajda ise teknik nedenlerle terkedilmiştir (Sj.No: 1) sahada yapılan toplam sondaj metresi 14824.15 metredir. Toplam karotlu ilerleme 1963.50 metre karot yüzdesi % 78.56'dır. Kömürde karotlu ilerleme 489.00 metre, karot yüzdesi % 85.00'dir. Tablo 2.3.1 Sondajlara ait kot koordine tablosu Tablo 2.3.2'de verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8236
Rapor Adı MANİSA SOMA EVCİLER LİNYİT SAHASI DEĞERLENDİRME RAPORU 2
Konu LİNYİT
Yer - Konum MANİSA SOMA-EVCİLER
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1988
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CAN GÜVEN DOĞAN AKSOY ERCÜMENT GÜRSOYTRAK ERGUN ÖZTÜRK FARUK ERSÖZ YILMAZ BİLGİN

MANİSA SOMA EVCİLER LİNYİT SAHASI DEĞERLENDİRME RAPORU 2

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08236
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 819,98TL


Etiketler: ENERJİ, EVCİLER, FİZİBİLİTE, JEOLOJİ, LİNYİT, MANİSA, REZERV, SOMA, 8236