• YESİRÇÖL DAĞI (ERZURUM) DOLAYININ GENEL JEOLOJİSİ

1. ÖZET
       
Çalışma alanı Kuzeydoğu Anadolu'da, Erzurum-Aşkale-İspir arasında yer alır.Mezozoyik ve Tersiyer birimlerinin yüzeylediği bölgede Alt Jura yaşlı Rizekent formasyonu en yaşlı birimdir. Kırıntılı kayalardan oluşan bu birim karasal ve sığ denizel ortamları yansıtır ve Neo-Tetis'in kuzey kolunun açılmakta oluşuna bağlı bir gelişim şeklinde yorumlanır. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Yesirçöl Formasyonu derin su pelajik ve türbiditik kireçtaşlarıyla sığ su kireçtaşları tarafından temsil olunur ve Neo-Tetis'in kuzey kolunun açılmasına bağlı kıta kenarının evrimini yansıtan bir istif olarak düşünülür. Üst Kretase yaşlı Yeşilyurt Formasyonu, bütün Pontid kuşağında Genç Kretase'de başlayan bir dalma-batma olayına bağlı gelişmeler çerçevesinde açıklanan melanj niteliğinde bir birimdir.
        Eosen çalışma alanında sığ ve derin denizel çökellerle dar yüzeylemeler halinde temsil edilir. Ağcakent Formasyonu adı altında incelenen Eosen çökelleri taban birimi niteliğinde konglomeralarla başlayan bir istif oluşturur. Alt Miyosen küçük bir yüzeyleme halinde sığ denizel kireçtaşlarıyla (Kemerkaya Formasyonu), Pliyosen tatlı su çökelleriyle (Gelinkaya Formasyonu) ve bazaltlarla temsil olunur. Ayrıca Tersiyer volkanikleri diye adlanan andezitik lavlar da sınırlı yüzeyleme alanına sahiptir.
         Çalışma alanında Kuvaterner'i temsil eden birimler alüvyon ve yamaç molozudur. Yesirçöl Dağı'nın güney yamaçlarında yaygın bir ters faylı yapının gelişmiş olması ve Mezozoyik istiflerinin kıvrımlı yapısı çalışma alanının başlıca yapısal özelliklerini oluşturur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8233
Rapor Adı YESİRÇÖL DAĞI (ERZURUM) DOLAYININ GENEL JEOLOJİSİ
Konu ERZURUM JEOLOJİ
Yer - Konum ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET AKSAY

YESİRÇÖL DAĞI (ERZURUM) DOLAYININ GENEL JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08233
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 164,79TL


Etiketler: ERZURUM, ERZURUM JEOLOJİ, YESİRÇÖL DAĞI, 8233