• ÇAYIRHAN DOĞAL SODYUM SÜLFAT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU VE DÜNYADA SODYUM SÜLFAT

1. ÖZET
       
1983 yılında devam eden doğal soda(=trona) prospeksiyon çalışmaları esnasında Çayırhan civarında sodyum sülfatın ekonomik minerali olan Tenardit'in (Na2SO4) varlığının tespit edilmesi üzerine 1986 yılından itibaren MTA Genel Müdürlüğü tarafından sodyum sülfat aramaları projesi başlatılmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir.
        Sodyum sülfat yataklanmasınında içinde bulunduğu Beypazarı-Çayırhan Neojen Havzası'nın temelini Paleozoik yaşlı metaıfiorfik şistler, Permo-Triyas yaşlı granit ve granodiyoritler,Orta Jura-Üst Kretase yaşlı Ammonitli kireçtaşları ve fliş fasiyesindeki marnlar, Paleosen yaşlı karasal tortullar ve denizel Eosen birimleri oluşturmaktadır. Neojen ise Miyosen ve Pliyosen yaşlı gölsel birimlerle temsil edilir.
        Çayırhan Sodyum Sülfat Yatağı Pliyosen yaşlı Softa Formasyonu ile Üçyatak Formasyonu'nun dokanağında ve jipslerin hemen altında yer almaktadır.
        Saha jeolojisi çalışmaları özellikle Neojen birimlerine yönelik olmuştur. 100 km2'lik bir sahanın 1/25.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası yapılmış ve ayırtlanan birimler raporda tanıtılmıştır.
        1986 yılı içinde sahada 10 adet arama ve rezerv amaçlı sondaj yapılarak toplam 1003.35 m'lik metraj gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlar sonucunda sahada, kalınlığı 1.85 m ile 20.05 m arasında değişen sodyum sülfatlı bir zon tespit edilmiştir. Yatağın ana minerali olan tenardit, sodyum sülfatlı zon içersinde kalınlığı 0.5 m'den 2.65 m'ye değişen iki seviye halinde kesilmiştir. Tenardit seviyesine yatağın her yerinde rastlanmaz. Özellikle doğu batı yönünde kısa mesafelerde incelerek kaybolur. Sodyum sulfatlı zonun tenarditli seviyeler haricindeki kısmı Glauberit+Tenardit+Jips+Brugnatellit birlikteliği şeklindedir.
        Yataktan alman numunelerin kimyasal analizleri sonucunda tenarditli seviyelerde % 88.9 a ulaşan Na2SO4 tenörü tespit edilmiştir.
        Yatağın yayılım alanı şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda 0.6 km2 olarak belirlenmiştir.Yatağı genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8206
Rapor Adı ÇAYIRHAN DOĞAL SODYUM SÜLFAT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU VE DÜNYADA SODYUM SÜLFAT
Konu SODYUM SÜLFAT
Yer - Konum ANKARA ANKARA-ÇAYIRHAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET KARTALKANAT ERGÜN ÇELİK SONER KAYAKIRAN

ÇAYIRHAN DOĞAL SODYUM SÜLFAT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU VE DÜNYADA SODYUM SÜLFAT

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08206
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 425,33TL


Etiketler: ANKARA, SODYUM SÜLFAT, 8206