• BIĞBIĞI-AKİNEKDAĞI KROM YATAKLARI (KARSANTI/ADANA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

I. ÖZ
       Rapor, son yıllarda Türkiye'de gerek kromit üretiminde, gerekse kromit rezervlerinin artışı bakımından önemli bölgeler arasına giren Aladağ Peridotit Birimi'nin doğusunda, Darılık Köyü yakınında yeralan Bığbığı-Akinekdağı Kromit Yatakları ve çevresinde Maden Etüt ve Arama Dairesi Krom Servisi elemanlarınca yapılmış çalışmaların sonuçlarını içermektedir.
       Çalışmada, şimdiye kadar yapılmış madencilik çalışmalarıyla izlenebilir duruma gelmiş yataklara ilişkin jeolojik verileri, tekniğine uygun olarak derlemek ve bundan sonraki arama ve işletme çalışmalarının sağlıklı yönlendirilebilmesini sağlamak amaçlanmıştır.
       Bu nedenle, Bığbığı Kromit Yatakları ile Akinekdağ Kromit Yatakları ve çevresinde toplam 0.4 km2'lik, birbirinden bağımsız ve 400 m uzaklıkta iki alanın 1/2.000 ölçekli maden jeolojisi haritası ile arama ve üretim amacıyla açılan yarmaların 1/100-1/200-1/250 ölçekli jeoloji haritaları yapılmıştır.
       İnceleme alanındaki kayaçlar tektonit ve damar grubu kayaçlarından oluşmaktadır. İnceleme alanının çok büyük bir kısmını kapsayan tektonitler başlıca; dunit ve kromitit içeren harzburjitlerden oluşmakta, damar kayacı olarak ise; piroksenit daykları gözlenmektedir.
       Tektonik yapı oldukça karmaşık olup, faylar ve kırık sistemleri hemen her yönde olmakta ve bunların çoğunun cevher yatakları ve zuhurları üzerinde etkileri görülmektedir.
       İnceleme alanında, yerüstü verilerinin değerlendirilmesiyle, 48 zuhur ve küçük yatağın bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu yatak ve zuhurların bazıları birbirleriyle bağlantısız olmasına karşın, bazıları da kısa aralıklarla devamlılık göstermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8201
Rapor Adı BIĞBIĞI-AKİNEKDAĞI KROM YATAKLARI (KARSANTI/ADANA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-KROM
Yer - Konum ADANA BIĞBIĞI-AKİNEKDAĞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KEMAL AKIN

BIĞBIĞI-AKİNEKDAĞI KROM YATAKLARI (KARSANTI/ADANA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08201
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 347,54TL


Etiketler: ADANA, AKİNEKDAĞI, BIĞBIĞI, JEOLOJİ, KARSANTI, KROM, 8201