• SİVAS-KANGAL-GÜRÜN (UZUNYAYLA-OTLUKİLİSE) YÖRESİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

I. ÖZ
       1985 yılı Haziran-Eylül ayları arasında, Sivas-Uzunyayla Projesi kapsamında 1/25.000 ölçekli sekiz paftanın (yaklaşık 1200 km2'lik alanının) (Ek 3) demir ve manganez prospeksiyonu ve jeoloji harita alımı yapılmıştır.
       Çalışmanın ana amaçlarından biri de, havzada örtülü olarak bulunabilecek cevherleşmelerin saptanmasına yönelik olmuştur. Pliyosen örtüde 246 m sondaj yapılmış cevherleşmeye rastlanmamıştır.
       Çalışma alanında ayrıntılı çalışan cevherleşmeler ekonomik olarak önemsizdirler.
       Yöredeki büyük demir yataklarından Karahalka ve Avşarören allokton konumlu ofiyolitli karışık ile Maraşlı-Sümbüllü formasyonları içinde, Otlukilise Demir Yatağı ise Otokton Köroğlutepe Kireçtaşı içindedirler.
       Otlukilise Demir Yatağı'nın yığışım cevherlerinin yaşı Üst Miosen'dir.
       Çalışma alanı Doğu Toros Kuşağı içerisinde yer alır. Tektonik hatlarla sınırlanmış iki ayrı otokton ve allokton birlik vardır. Alt Eosen'e kadar çok farklı çökelme ve farklı tektonik evrim geçirmişler, ancak Alt Eosen veya Orta Eosen sonunda ilişkili durumuna geçmişlerdir.
       Otoktonu, Permiyen Kireçtaşı, Jura-Üst Kretase yaşlı Köroğlutepe Kireçtaşı, Üst Kampaniyen-Paleosen Yaşlı Akdere Formasyonu oluşturmaktadır.
       Alloktonları ise Ofiyolitli Karışık (Kireçlik Yayla Karmaşığı) ve Jura-Kretase Yaşlı Maraşlı-Sümbüllü Formasyonu oluşturur.
       Alloktonların bölgeye yerleşim yaşları olasılıkla Üst Mestrihtiyen veya öncesidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8200
Rapor Adı SİVAS-KANGAL-GÜRÜN (UZUNYAYLA-OTLUKİLİSE) YÖRESİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-DEMİR
Yer - Konum KANGAL-GÜRÜN-UZUNYAYLA-OTLUKİLİSE SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HALİL TÜRKMEN MUSA ALKAN

SİVAS-KANGAL-GÜRÜN (UZUNYAYLA-OTLUKİLİSE) YÖRESİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08200
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 278,41TL


Etiketler: DEMİR, GÜRÜN, JEOLOJİ, KANGAL, OTLUKİLİSE, PROSPEKSİYON, SİVAS, UZUNYAYLA, 8200