• SULTANDAĞI GÜNEYDOĞUSU İLE ANAMASDAĞI DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZET
       
"Batı Toroslar'ın Jeoloji sorunları ve Haritalama Projesi adı altında yürütülen bu çalışmada Sultandağı'nda beş (Ilgın L27d1, d2, d3), (Konya M27-a1, a2) Anamasdağı'nda üç (M26-a2, b3, b4) olmak üzere toplam 8 adet 1/25.000 ölçekli paftanın jeoloji haritası yapılmıştır.
        Sultandağ ve Anamasdağ dolaylarında yaklaşık 1.150 km2'lik bir alanı kapsayan inceleme alanında, Sultandağ Grubu, Anamasdağ Grubu Madenli Grubu ve Neotektonik olmak üzere 4 birlik ayırtlanmıştır.
        İnceleme alanı kuzeyinde yayılımlı bulunan Sultandağ Grubu düşük dereceli yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kaya birimlerinden oluşmuştur.
        Altta Kambriyen yaşlı kireçtaşı ve dolomitten oluşan Çaltepe Formasyonu'nun Yumrulu Kireçtaşı Üyesi kristalize kireçtaşı arakatkılı meta kırıntılardan oluşan Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaşlı Sultandede Formasyonu'na geçer. Taban seviyeleri metaçakıltaşı düzeyleri içeren kuvarsitlerle başlayan ve üste doğru kuvarsit kristalize kireçtaşı ardalanmasından oluşan Orta (?)-Üst Devon yaşlı Engili Formasyonu, alttan Sultandede Formasyonu üstünde transgresif, üstten ise Üst Devon-Alt Karbonifer yaşlı meta kırıntılı ve kireçtaşından oluşmuş Sivritepe Formasyonu ile uyumludur. Alt düzeyleri kırıntı ara katkılı kristalize kireçtaşlarından oluşan Üst Permiyen yaşlı Gökbudak Formasyonu, kendinden önce çökelmiş Paleozoyik yaşlı kaya birimleri üstünde transgresif görülür.
        Paleozoyik temel, yer yer meta çakıltaşı ile başlayan ve meta kırıntılılarla devam eden Üst Triyas (?)-Liyas yaşlı Çakırlar Formasyonu tarafından büyük bir stratigrafik boşluktan sonra uyumsuz olarak örtülür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8191
Rapor Adı SULTANDAĞI GÜNEYDOĞUSU İLE ANAMASDAĞI DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum KONYA SULTANDAĞI GÜNEYDOĞUSU İLE ANAMASDAĞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1967
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ ERGİN ESAT MELİH ÖZTÜRK HALİL DALKILIÇ ÖMER P. AVŞAR

SULTANDAĞI GÜNEYDOĞUSU İLE ANAMASDAĞI DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08191
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 970,05TL


Etiketler: AFYON, ANAMASDAĞ, ISPARTA, JEOLOJİ, KONYA, SULTANDAĞ, 8191