• MALATYA-PÜTÜRGE TEPEHAN ÇEVRESİNİN DEMİR PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

I. ÖZET
    
İnceleme alanı Malatya İlinin kuşuçuşu 35 km. GD'suna düşmektedir. Bölgenin stratigrafisi Anadolu ve Arap Kıtaları başlıkları altında ele alınmış sahadaki birimler yaşlıdan gence doğru anlatılmıştır.
       Bölgedeki en yaşlı birim Pötürge Metamorfik Kayaçları'dır. Bu birim temelde gözlü gnayslar, granatlı mikaşistler amfibollü mikaşistler biyotitli şistler, kuvarslı-turmalinli profilitli şistler, ayrılmamış mikaşistler ve bantlı mermerlerden oluşmaktadır. Pötürge Metamorfik Kayaçları üzerine diskordan olarak Eosen Yaşlı Maden Karmaşığı gelmektedir. Maden karmaşığı kalkşist, çamurtaşı, volkanik, tüf, breş, aglomera ve spilit diyabaz kompleksi ve Lütesiyen Yaşlı Kireçtaşı bulutlarından meydana gelmiştir. Volkanik anglomera breşi tektonik olarak üst Kretase yaşlı gabrolar kesmektedir. Yukarıda belirtilen Pötürge Metamorfik Kayaçları ile maden karmaşığına ait volkanik ve çökel kayaçlar Anadolu Kıtası'na ait birimlerdir.
       Arap Kıtası kıvrımlı otokton çökelleri paleontolojik olarak çok iyi tanımlanmış, başkalaşım geçirmemiş kayaçlardan oluşur. Ofiyolit türü kayaçlar orta Meaatrichtiyen'de Arap Platformu otokton çökelleri arasına çekim napları şeklinde yerleşmişlerdir. Ofiyolitler üzerine transgresif olarak Maestrichtiyen Paleosen Yaşlı Fliş gelmektedir. Gerek ofiyolitler üzerine gerekse fliş üzerine transgresif olarak Eosen Yaşlı Midyat Kalkerleri gelmektedir. Bunlar üzerine kumtaşı, şeyl, marn ve kireçtaşından oluşan fliş karakterinde Alt Miosen yaşındaki Lice Formasyonu gelmektedir. Lice Formasyonu üzerine sürüklenmiş aynı yaştaki şeyl, marn ve kumtaşından oluşmuş vahşi fliş dediğimiz Çüngüş Formasyon'u gelmektedir.
       Pötürge Metamorfik Kayaçları Arap Otokton Çökelleri üzerine kuzeyden güneye doğru bindirmiştir. Arap Platformu kıvrımlı otoktonu olarak bilinen bu kuşak, KETİN (1951) tarafından Türkiye kenar kıvrım kuşağı olarak tanımlanmıştır.
       Yapılan çalışmalar neticesinde bölgede metalik madenler yönünden herhangi bir cevherleşmeye rastlanılmamıştır. Ancak, bölge endüstriyel hammadde yönünden ilginç olup, araştırılmaya değer görülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8178
Rapor Adı MALATYA-PÜTÜRGE TEPEHAN ÇEVRESİNİN DEMİR PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-DEMİR
Yer - Konum MALATYA PÜTÜRGE-TEPEHAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1984
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ EKBER KUŞÇU HACI BÜYÜKKIDIK RIZA CENGİZ SADIK ALAYBEYOĞLU

MALATYA-PÜTÜRGE TEPEHAN ÇEVRESİNİN DEMİR PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08178
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 154,93TL


Etiketler: DEMİR, JEOLOJİ, MALATYA, PROSPEKSİYON, PÜTÜRGE, TEPEHAN, 8178