• KARAPINAR-(ZONGULDAK-DEVREK) KÖYÜ YÖRESİ MANGANEZ YATAKLARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

I- ÖZ
        Bu inceleme, Karapınar (ZONGULDAK-DEVREK) köyü civarının manganez madeni açısından araştırılmasıdır. Alanı 115 km2 ye varan bu sahanın kaya stratigrafi birimi ayırdına dayandırılan jeolojisi 1/25.000 ölçekli topografya haritası üzerine işlenmiştir.
        Bu bölgede, altta, Üst Kretase yaşlı andezitik lav, aglomera ve tüflerle temsil edilen volkanik seri bulunmaktadır. Bunun üzerine bu seri ile girik durumda kahverengimsi kırmızı renkli marnlar gelmektedir. Alaplı marnlı kalkeriyle devam eden bu birimleri çalışma alanın da Eosen flişleri açısal uyumsuzlukla örtmektedir. Daha sonra dere vadilerinde kuvaterner alüvyonlarıyla istif son bulmaktadır.
         Çalışma alanında Alp orojenez etkileri görülmekte olup daha çok fay tektoniği göze çarpmaktadır.
         Bu bölgede volkanik-sedimanter manganez oluşumlarına çokça rastlanmakta ise de, önemli olabilecek bir görünür rezerv saptanamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8177
Rapor Adı KARAPINAR-(ZONGULDAK-DEVREK) KÖYÜ YÖRESİ MANGANEZ YATAKLARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-MANGANEZ
Yer - Konum DEVREK ZONGULDAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞERİF YILMAZ

KARAPINAR-(ZONGULDAK-DEVREK) KÖYÜ YÖRESİ MANGANEZ YATAKLARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08177
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 87,76TL


Etiketler: AGLOMERA, F27, MANGANEZ, TÜF, ZUHUR, 8177