• KANGAL,ALACAHAN (SİVAS)-KULUNCAK (MALATYA) YÖRESİNİN DEMİR PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

I. ÖZ
        Çalışma alanında yer alan kaya birimleri yaşlıdan gence doğru şöyle sıralanabilir: Permiyen serisi (dolomitik kireçtaşı, kalkşist, fillit, kuvarsit, kuvars şist) Mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşları, Üst Kretase yaşlı kumtaşı, kireçtaşı, ofiyolitik karmaşık volkano-denizel çökeller, Üst Kretase-Paleosen yaşlı siyenit porfir, Eosen yaşlı kumtaşı-çakıltaşı, silttaşı, çamurtaşı, kiltaşı, marn, kireçtaşı, Oligosen (?) yaşlı trakit, traki-andezit, Oligo-miyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, kiltaşı, marn, kireçtaşı, Miyo-pliyosen yaşlı bazaltik aglomera, tüf ve lav ile pliyosen (?) yaşlı marn.
        Demir açısından önemli bir bölge içine girmesine rağmen çalışma alanında bilinen zuhurların dışında mostra vermiş yeni yataklaşmalara rastlanılamamıştır. Bunun nedeni genç birimlerin oldukça yaygın olması ve cevherleşme için önemli görülen bazik ve serpantinleşmiş ultrabazik kayaçları örtmesidir. Bunun için bölgede küçük yatakların bulanabileceği detayda havadan manyetik etütlerin yapılması yararlı olacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8176
Rapor Adı KANGAL,ALACAHAN (SİVAS)-KULUNCAK (MALATYA) YÖRESİNİN DEMİR PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum SİVAS-MALATYA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ YILDIRIM M. ZEKİ YURT NECMETTİN AVCI NURETTİN YILDIZELİ OSMAN ADIGÜZEL YAVUZ ÇUBUK

KANGAL,ALACAHAN (SİVAS)-KULUNCAK (MALATYA) YÖRESİNİN DEMİR PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08176
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 163,15TL


Etiketler: DEMİR, KANGAL, MALATYA, SİVAS, TÜRKİYE, 8176