• TÜRKİYE'NİN DİRİ FAYLARI VE DEPREMSELLİKLERİ

ÖZET
        Deprem Türkiye'de can ve mal kaybına neden olan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Deprem zararlarını en aza indirmek ve depremden korunmak için deprem bölgelerinin belirlenmesi gerekir. Bir ülkenin deprem bölgelerini belirleyen temel sismotektonik haritadır.
        MTA Genel Müdürlüğü, Deprem Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmada ülkenin sismotektonik haritasına baz oluşturacak olan Türkiye Diri Fay Haritası üretilmiştir. Haritada deprem potansiyeli olan faylar gösterilmiştir. Fayların seçiminde uzunlukları, oluşturdukları zonun genişliği, morfolojisi, atımları, sismisitesi ve neotektonik çatıdaki konumları ölçüt olarak kullanılmıştır. Haritalan an fayların özelliklerini daha iyi anlayabilmek için ülkenin neotektonik döneminin yapısal özellikleri ortaya çıkarılmıştır.
        Eldeki deprem katalogları ve deprem episantr haritaları ile diri fay haritası karşılaştırılacak sismisite-diri fay arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır.
        Ülkede çok sayıda diri fayın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu faylar sağ ve sol yönlü doğrultu atımlı fay, normal fay, bindirme ve açılma çatlağı niteliğindedir. Haritalanan tüm diri faylar M=7 ve daha büyük depremler yapabilme özelliğine sahiptir.
        Toplanan sismik veriler diri faylarla karşılaştırıldığında büyüklüğü (M) 7 ve daha büyük olan depremlerin diri faylar üzerinde, M=5-6 arasında olanların bu faylarla ilişkili bir yakınlıkta olduğu, M=4 ve daha küçük olanların ise belirli bir diri faya karşılık gelmeyecek düzensiz bir dağılım gösterdikleri belirlenmiştir. Bu gözlem gelecekte olabilecek depremler için yorumlandığında ülkede, haritalanan diri fayların üzerinde M=7 ve daha büyük, bunların yakın çevresinde M=5-6 büyüklüğünde depremler beklenir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8174
Rapor Adı TÜRKİYE'NİN DİRİ FAYLARI VE DEPREMSELLİKLERİ
Konu TÜRKİYE'NİN DİRİ FAYLARI VE DEPREMSELLİKLERİ
Yer - Konum TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1987
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYDOĞAN BORAY FUAT ŞAROĞLU ÖMER EMRE

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAYLARI VE DEPREMSELLİKLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08174
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.863,96TL


Etiketler: DAF, DİRİ FAYLAR, DOĞU ANADOLU FAY HATTI, EGE GRABENİ, KAF, KUZEY ANADOLU FAY HATTI, TÜRKİYE, 8174