• HABİLLER KÖYÜ (KARAMAN-KONYA) CİVARINDAKİ AR:28539 NO'LU BARİT RUHSAT SAHASI VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
       
Bu inceleme Habiller Köyü (Karaman-KONYA) civarındaki AR: 28539 No'lu ruhsat alanı ve çevresindeki barit zuhurlarının jeoloji incelemesi ile rezerv tespiti ve kalite kontrolü amacı ile gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanı Karaman İlçesi'nin 65 km batısında olup Karaman-Hadim Stabilize Yolu çalışma alanı içerisinden geçmektedir.
        Bölgede yüzeyleyen kayaçlar alttan üste doğru şu şekilde istiflenmişlerdir. En yaşlı birim olarak alloktan kireçtaşları bulunmaktadır. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı bu birim daha genç tüfitler üzerinde blok olarak bulunurlar. Tüfitler deniz altı volkanizması neticesi oluşmuş olup genelde yeşil renklidirler. Geçirdikleri yoğun tektonizma neticesinde kırık ve çatlak sistemleri gelişmiştir. Yeşil tüfitler bölgedeki barit cevherleşmesine yantaşlık ederler. Cevherleşme yeşil tüfitlerin kırık ve çatlaklarında hidrotermal şartlarda oluşmuş olup bölgedeki küçük çaplı volkanik çıkışlarla ilgilidir. Yeşil tüfitlerin kırık ve çatlaklarında hidrotermal şartlarda oluşmuş olup bölgedeki küçük çaplı volkanik çıkışlarla ilgilidir. Yeşil tüfitleri yersel olarak diyabaz daykları kesmiş olup bazen spilitik karakter arz ederler. Trakidik lavlar ise volkanizmanın diğer ürünleri olarak yer alırlar. Yeşil tüfitlerin üzerinde ve bazen üst seviyeleri ile ardalı olarak kırmızı renkli radyolarit, çört ve pelajik kireçtaşları yer alır. Kırmızı seri ile yanal ve düşey geçişli olarak karbonatlı kumtaşı ve şeyiller bulunur. Bunların üzerine ise taban konglomerası ile başlayan kumtaşı, konglomera ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan genç birimler açısal uyumsuzlukla gelir. Kuvaterner birimleri ise tüm alttakilerin üzerine gelmekte ve yer yer onları örtmektedir.
        Sahada mevcut barit cevherleşmesinin mineralojik bileşimi tenörlerine göre şu şekildedir:

Rapor Özellikleri
Rapor No 8159
Rapor Adı HABİLLER KÖYÜ (KARAMAN-KONYA) CİVARINDAKİ AR:28539 NO'LU BARİT RUHSAT SAHASI VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BARİT
Yer - Konum KARAMAN-KONYA KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSRAFİL KAYABALI YAŞAR SULUDERE

HABİLLER KÖYÜ (KARAMAN-KONYA) CİVARINDAKİ AR:28539 NO'LU BARİT RUHSAT SAHASI VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08159
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 315,24TL


Etiketler: BARİT, KARAMAN, KONYA, 8159