• SAMSUN VE DOLAYININ (KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK ARASINDAKİ BÖLGENİN) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI 1985

ÖZET
       
Bu çalışma Samsun-Sinop Havzası'nın Kızılırmak ile Yeşilırmak arasında yer alan yaklaşık 3600 km2'lik bir bölümünün petrol olanaklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Çalışma alanında, Liyas-Eosen zaman aralığında, kalınlığı yaklaşık 8000 m'yi aşan bir tortul istif yüzeylemektedir.
        İnceleme alanındaki en yaşlı birim İnözü Formasyonu'dur. Metakumtaşı, sleyt ardalanmasından oluşan Jura yaşlı bu birimin alt dokanağı gözlenmemektedir. Üzerine gelen, kireçtaşı olistolitleri içeren, kumtaşı, şeyl ardalanmalı, Alt Kretase yaşlı Kavak Formasyonu'nun 800 m kalınlığındaki istifi ile düşey geçişlidir. Bir çökelmezlik evresinden sonra, Santoniyen-Kampaniyen'de Kapanboğazı Formasyonu'nun yaklaşık 100 m kalınlığındaki pelajik kireçtaşları Kavak Formasyonu üzerine uyumsuz olarak çökelmiştir. Kapanboğazı Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelen Yemişliçay Formasyonu ise kumtaşı, şeyl, tüf, tüfit, aglomera ardalanmasından oluşan volkanosedimanter bir istiftir. Kalınlığı 1800 m dolayındadır. Üzerine Maestrihtiyen yaşlı kumtaşı, marn, şeyl ardalanmasından oluşan ve 1800 m kalınlığa sahip türbiditik fasiyesteki Cankurtaran Formasyonu gelir. Üst Maestrihtiyen-Paleosen'de havza karbonat platformundan beslenmiş ve değişik akış rejimli türbid akıntılar tarafından Akveren Formasyonu'nun 1000 m kalınlığındaki kalkarenitleri çökeltilmiştir. Bu birim üzerine gelen Atbaşı Formasyonu'nun 380 m kalınlığa sahip kırmızı renkli kumtaşı ve marn ardalanması. Alt Eosen'de havzanın derin denizel özelliğini koruduğunu göstermektedir. 810 m kalınlıkta, boz renkli kumtaşı, marn ardalanmasından oluşan Kusuri Formasyonu, Atbaşı Formasyonu ile düşey geçişlidir. Tekkeköy Formasyonu'nun volkanit ve volkanosedimanter kayaçları Kusuri Formasyonu üzerine inceleme alanı doğusunda uyumlu, batısında ise uyumsuz olarak gelir. Eosen sonrası bir volkanizmanın ürünü olan Mahmurdağ Volkanitleri batolit, dayk ve siltler şeklinde daha yaşlı formasyonları keserek çıkmış ya da aralarına yerleşmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8130
Rapor Adı SAMSUN VE DOLAYININ (KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK ARASINDAKİ BÖLGENİN) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI 1985
Konu SAMSUN VE DOLAYININ (KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK ARASINDAKİ BÖLGENİN) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI 1985
Yer - Konum SAMSUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1985
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BALKIRAY KESKİN BERK BESBELLİ DR. RIFAT YOLDAŞ D.SABRİ AĞRIDAĞ İSMAİL KALKAN SAADETTİN DİDİK SADETTİN KORKMAZ SALAHİ GRANİT

SAMSUN VE DOLAYININ (KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK ARASINDAKİ BÖLGENİN) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI 1985

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08130
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 412,60TL


Etiketler: KIZILIRMAK, SAMSUN, SAMSUN JEOLOJİ, SAMSUN PETROL OLANAKLARI, YEŞİLIRMAK, 8130