• İSTANBUL-ŞİLE (AĞVA-GÖKSU) DOLOMİT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ ARA RAPORU

I. ÖZ
        Dolomitin bugüne dek yeterince ele alındığı söylenemez. Belkide günümüze dek ciddi bir biçimde ele alınmadığını söylemek daha doğru olacaktır. Kısacası ihmal edilmiş bir yeraltı kaynağımızdır dolomit. Üretici Ülkeler arasında ve aynı zamanda oldukça kaliteli dolomit yataklarının bulunmasına rağmen dolomit çalışmaları genel prospeksiyon dışına taşmamıştır.
       Ülkemizin sınırsız olan dolomit yataklarının jeolojik etüdleri ile teknolojik özelliklerini tesbit ederek Dünya ülkelerinin dolomit kökenli refrakter tuğlaları diğerlerine tercih ettikleri şu sıralarda yurt ekonomisine daha faydalı duruma getirilmesine çalışılmalıdır.
       Bu nedenle 1986 yılı iş programı çerçevesinde İstanbul ili Şile-Ağva arasında Triyas yaşlı formasyonlarda dolomit aramalarına başlandı.
      Bölge stratigrafisini Triyas yaşlı birimler ve bunları uyumsuzlukla örten Üst Kretase formasyonları oluşturmaktadır. Triyas karbonatların egemen olduğu alttan üstte doğru 1) Kapaklı formasyonu, 2) Göksu kireçtaşları, 3) Hacılı formasyonu, 4) Çataklı kireçtaşları, 5) Öbeyli formasyonu birbirleriyle geçişli veya konkordan beş formasyona ayrılarak incelenmiştir. Üst Kretase, sedimanter arakatkıları içeren tüfit, aglomera ve lav akıntılarının ardalanmasından ibarettir.
       Bölge Alpin orojenezinin etkisinde kalmıştır. Tansiyon kuvvetlerinin egemen olduğu bölgede, bu kuvvetlere bağlı olarak oluşmuş NW-SE doğrultulu çekim fayları ve bunların arasına sıkışmış kıvrımlar görülür. Ölçülen stratigrafik kesitler ve incelemeler sonucunda Virgloriyen ve Ladiniyen arasında geçtiği öne sürülen Şile fazının varolmadığı ve Triyas formasyonlarının birbirleriyle geçişli ve konkordansla bulunduğu saptanmıştır.
       Sahada Triyas yaşlı karbonatlı kayaçlar Dolomitleşme açısında taranmış ve çataklı formasyonu içinde zenginleştiği

Rapor Özellikleri
Rapor No 8120
Rapor Adı İSTANBUL-ŞİLE (AĞVA-GÖKSU) DOLOMİT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ ARA RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-DOLOMİT
Yer - Konum İSTANBUL ŞİLE-AĞVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. RIFAT YOLDAŞ MAHMUT DANIŞ

İSTANBUL-ŞİLE (AĞVA-GÖKSU) DOLOMİT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ ARA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08120
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 213,54TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DOLOMİT, F23, PALEOZOYİK, 8120