• ŞARKIŞLA-GEMEREK DOLAYI TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ,SEDİMANTOLOJİSİ VE JEOMORFOLOJİSİ

ÖZET
        Akdağ ve Hınzır Dağı Masifleri tarafından sınırlanan çalışma alanı, Sivas Tersiyer Havzası'nın batı uzantısının bir bölümünü oluşturmaktadır. Yaklaşık 5000 m kalınlık sunan Tersiyer istifi denizel ve karasal fasiyes topluluklarından oluşmaktadır. Çalışma alanında denizel koşullar, Tanesiyen-Priaboniyen'de egemen olmuştur. Bu denizin Akdağ Masifi ile Hınzır Dağı Masifi arasında kalan derin kısmında (yamaç önü-havza kenarı) Çaldağ Grubu'nu oluşturan yay tipi volkanizma (Elmadağ Formasyonu), volkanojenik fliş (Kutanözü Formasyonu) ve olistostrom (Sarıkaya Olistostromu) çökelmiştir. Akdağ Masifi ile Hınzırdağı Masifi eteğindeki sığ kısımlarda (kıyı-şelf) ise Malakköy Formasyonu çökelir. Paleosen-Eosen Denizi'nin Priaboniyen'de bölgeden çekilmesinden sonra, Oligosen'de başlayan ve Alt Pliyosen sonuna kadar devam eden yaygın ve kalın karasal birimler çökelmiştir. Bu birimler, biri Oligosen (Stampiyen-Şattiyen)-Orta Miyosen (Langiyen), diğeri ise Üst Miyosen (Tortoniyen), Alt Pliyosen (Russiniyen) zaman aralığında çökelmiş iki istiften oluşur. Oligosen-Orta Miyosen istifi daha çok göl ve akarsu çökel topluluğundan ibarettir. Akarsu ve karasal yelpaze çökellerinden oluşan Üst Miyosen-Alt Pliyosen istifi, ilk istif üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Bölgede Oligosen ve Orta Miyosen'de olmak üzere iki jips serisi çökelmiştir.
        Tersiyer kayaçlarında dirençli kayaçlar platolar ve diğer basamakları oluştururken, dirençsiz killi ve jipsli seviyelerde diğer aşınım şekilleri meydana gelmiştir. Dağ eteklerinde ve fay önlerinde gelişen alivüyal/koluviyal yelpazeler üzerinde etek düzlükleri oluşmuştur. Miyo-Pliyosen kayaçları büyük ölçekte heyelanlara neden olmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8118
Rapor Adı ŞARKIŞLA-GEMEREK DOLAYI TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ,SEDİMANTOLOJİSİ VE JEOMORFOLOJİSİ
Konu ŞARKIŞLA-GEMEREK JEOLOJİ
Yer - Konum SİVAS ŞARKIŞLA-GEMEREK (SİVAS)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1987
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.KENAN TÜFEKÇİ ENGİN ÜNAY İSMAİL TERLEMEZ MUSTAFA GÜRBÜZ MUSTAFA SÜMENGEN SANCAR OZANER TAYFUN BİLGİÇ

ŞARKIŞLA-GEMEREK DOLAYI TERSİYER HAVZASININ STRATİGRAFİSİ,SEDİMANTOLOJİSİ VE JEOMORFOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08118
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 968,79TL


Etiketler: GEMEREK, SİVAS, SİVAS JEOLOJİ, ŞARKIŞLA, ŞARKIŞLA JEOLOJİ, ŞARKIŞLA STRATİGRAFİ, 8118