• AKÇAALAN KROM YATAĞI (ULA-MUĞLA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

I. ÖZ
       Rapor; MTA Genel Müdürlüğü'nün Güneybatı Anadolu Krom Arama Projesi çerçevesi içerisinde, Maden Etüt ve Arama Dairesi Krom Servisi elemanlarınca Akçaalan Krom Yatağı ve çevresinde yapılmış çalışmaların sonuçlarını içermektedir.
       Çalışmada, mostrada görülen ve yeraltında izlenen cevherin jeolojik konumunu aydınlatmak, sahanın cevher potansiyelini ortaya koymak ve buna göre bir arama programı geliştirmek amaçlanmıştır.
       Bu nedenle, Akçaalan Ocağı ve çevresinde 1 km2'lik bir alanın 1/2.000 ölçekli maden jeolojisi haritası ile bu ocakta çalışmalar sırasında içine girilebilen üretim katlarından 225 m uzunluğundaki 968 m. ve 976 m. galerisinin 1/500 ölçekli yeraltı jeoloji haritası hazırlanmıştır. Buna ek olarak petrografik ve kimyasal analizlerle çalışmalar desteklenmiştir.
       Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda Akçaalan Krom Yatağı'nda bulunan (U) şeklindeki kıvrım yapı sının eğim yönünde bir dolerit daykı tarafından kesildiği, ayrıca kıvrımın kuzey kanadının, KKD-GGB doğrultulu ve KB eğimli bir fay tarafından kesildiği saptanmıştır.
       Cevher potansiyeli açısından kıvrımın eğim yönündeki derinlik devamını ve KKB doğrultu devamını araştırmaya yönelik sondajlı ve galerili bir arama programı önerilmiştir.
       Önerilen arama programı ile, yaklaşık 15.000 ton bir cevher potansiyelinin saptanabileceği savunulmuştur. Ancak, belirtilen cevher potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, önerilen arama programının gerçekleştirilmesi, ortaya çıkacak yeni veriler ışığında ek arama programının gerçekleştirilmesi, ortaya çıkacak yeni veriler ışığında ek arama programının yapılması gerekecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8105
Rapor Adı AKÇAALAN KROM YATAĞI (ULA-MUĞLA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum AKÇAALAN-ULA MUĞLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1986
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KEMAL AKIN BEYAZIT ERDEM İBRAHİM KOÇ NECDET YURDUSEV

AKÇAALAN KROM YATAĞI (ULA-MUĞLA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08105
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 296,34TL


Etiketler: AKÇAALAN, KROM, MADEN JEOLOJİSİ, MUĞLA, ULA, 8105