• AFYON VE DOLAYININ JEOLOJİSİ

1. ÖZET
       
Afyon ve dolayında, birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kayaç topluluğu mevcuttur. Bunlardan biri Sultandağları'nın kuzeybatıya devamını oluşturan "Toros Kuşağı" diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan "İç Toros Kuşağı" birimleridir.
        Toros Kuşağına ait, Sultandağları Paleozoyik istifinde Kambriyen, Ordovisiyen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen genellikle fosilli, şelf fasiyesindeki karbonat ve detritiklerle temsil edilmişlerdir. Bu kayalarda, metamorfizma fark edilemeyecek kadar azdır. Killi düzeylerde şisti yapı gözlenir. Buna karşın şiddetli tektonik sonucu ileri derecede deforme olmuşlardır. Bunların üzerine Üst Jura yaşlı birimler trangressif olara gelir.
        İç Toros Kuşağı'na ait Afyon'un KD, K, KB, B ve GB'sında, tabanı görülmeyen ve bu kesimin en yaşlı kaya birimlerini oluşturan, granoblastik dokulu şisti yapıcı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren "Afyon Metamorfitleri" aslında düşük dereceli metamorfizmaya (Yeşil Şist Fasiyesi) sahiptir. Genel olarak mermer, kalk şist, albit-klorit-muskovit-kuvars şist ve metakonglomera düzeylerinden oluşmuştur. Bunlardan başka Afyon'un GB'sında ise bu metamorfikler içerisinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar.
        Afyon Metamorfitleri'nin yaşı günümüze değin kesin olarak saptanamamıştır. Ancak, Emirdağları Yöresi'nde bu metamorfikleri üzerine detritik bir seviye ile diskordans olarak gelip, kalın bir karbonat istifi oluşturan Emirdağ Kireçtaşları'nın yaşı Orta-Üst Triyas'tır. Buna göre, Afyon Metamorfitleri'nin yaşı en azından Orta Triyas öncesidir. Afyon'un KB'sında İl Budak Dağları'nda yüzeyleyen detritik ara katkılı kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı fasiyesindeki birimler Emirdağ Kireçtaşları ile özdeştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8103
Rapor Adı AFYON VE DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu AFYON VE DOLAYININ JEOLOJİSİ
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SAİT METİN ŞÜKRÜ GENÇ VELİ BULUT

AFYON VE DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08103
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 746,72TL


Etiketler: AFYON, AFYON JEOLOJİ, 8103