• BOLKARDAĞLARI İLE EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ

BOLKARDAĞLARI İLE EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ

ÖZET
        Bolkar Dağları İç Toros Kuşağının önemli bir bölümünü oluşturur. Türkiye'nin en büyük ve devamlı tektonik birliğini oluşturan Toros kuşağı, İç ve Dış Toros olmalı üzere iki bölüme ayrılabilir : Kuzeyde İç Toros, güneyde Dış Toros kuşağı (Demirtaşlı, 1975; 1981: Demirtaşlı ve diğerleri, 1975). İç Toros kuşağı batıda Ege Denizinden başlayarak Menderes Masifinin metamorfik örtüsünü oluşturmak üzere kuzeydoğuya Afyon'a kadar devam ettikten sonra Dış Toros Kuşağının oluşturduğu Isparta dirseğine uyarak güneydoğuya döner ve Afyon-Emirdağ-Konya hattını takip ederek Bolkar Dağlarını içerir. Ecemiş Fayı ile kuzeydoğuya atılan İç Toros kuşağı, Pınarbaşı kuzeyindeki Hınzır Dağını içerdikten sonra Sivas Havzası'nın Tersiyer örtüsü altında, Kuzey Anadolu Fayı'nın batısında kaybolur.
        İç Toros kuşağının doğu bölümünü oluşturan Bolkar Dağları yaşı Permiyen'den Üst Kretase'ye kadar çıkan Bolkar Grubu ile temsil edilir. Bolkar Grubu'nun Formasyonların yeşil şist metamorfizmasma uğramış ve genellikle diyabaz intruzyonları ile kesilmiş kristalize kireçtaşları, şist ve kayalıklardan oluşur. Bolkar Grubu Formasyonlarının oluşturduğu İç Toros Kuşağı kuzeyinde, bu kuşaktan Bolkar Bindirmesi ile ayrılan Ereğli-Ulukışla Havzası ayırt edilmiştir. Üst Kretase-Paleosen ve Alt-Orta Eosen yaşlı Formasyonlar Ereğli-Ulukışla Havzası'nda gelişen Pre-Fliş ve Fliş evrelerini temsil ederler. Fliş evresinde türbiditik kumtaşları, olistolit, olistostromlar ve yaygın bir volkanik faaliyet meydana gelmiş ve havzanın kuzeyinde bir volkanik ada yayı gelişmiştir. Orta Lütesiyen'den sonra Ereğli-Ulukışla Havzası'nda meydana gelen bir orojenik faz ve kıvrımlanma sonunda Oligosen ve Miyosen de havzada genellikle karasal olan çökeller oluşmuştur. Ereğli-Ulukışla Havzası'na ofiyolitik melanjın yerleşmesi Üst Kampaniyen'den önce olmuştur.
        İç Toros Kuşağının doğu kesimini oluşturan Bolkar Grubunda dört formasyon ayırtlanmıştır :

Rapor Özellikleri
Rapor No 8097
Rapor Adı BOLKARDAĞLARI İLE EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ
Konu BOLKARDAĞLARI İLE EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ
Yer - Konum BOLKARDAĞLARI-EREĞLİ-ULUKIŞLA (NİĞDE-KONYA) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1986
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ ZAFER BİLGİN ERDOĞAN DEMİRTAŞLI NECATİ TURHAN

BOLKARDAĞLARI İLE EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08097
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 682,92TL


Etiketler: BOLKAR DAĞLARI JEOLOJİ, EREĞLİ JEOLOJİ, KONYA, KONYA JEOLOJİ, NİĞDE, TÜRKİYE, ULUKIŞLA JEOLOJİ, 8097