• MANİSA MERKEZ KARAOĞLANLISANCAKLI İĞDECİK MANGANEZ VE ANTİMUAN YATAKLARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

I. ÖZET
       Sancaklıiğdecik Manganez ve Antimuan Yatakları damar tipi hidrotermal yataklardır. Fliş ve silisifiye breşik birim içinde ağsal, kireçtaşları içinde damar tipi yataklanmalar vardır. Mineralizasyonu sağlayan hidrotermal akışkanlara kanal teşkil eden tektonik kopmalar her yönde doğrultu vermektedir. Bu mineralizasyonun Kretase'den itibaren çeşitli evreleri kaplayan tektonizmadan daha genç olduğunu göstermektedir. Teğet tektonik hareketlerle oluşan sürüklenme-bindirme yapıları bulunduğu gibi daha genç gravite atımlı faylar ve nihayet en genç birliklerin teşekkülünü sağlayan Gediz Grabeni tektonik birliklerinin izleri görülmektedir.
        Saha ve çevresinin stratigrafik birimlerini yaşlıdan gence doğru dolomitize kalkerler, dolomitler, silis bantlı kristalize kireç taşları, rudistli kireçtaşları, radyolarit-grovak-diyabaz karmaşığı, İzmir Flişi, silisifiye riyodasit, Neojen Çökelleri, yamaç molozu breşleri, tektonik breş ve aluviyal plaserler teşkil etmektedir. Dolomitleşme, silisleşme yanında sparikalsit ve aragonit teşekkülleri de vardır. Karbonatlı birimlerde lapiyez ve karst yapıları vardır. Bu gibi erime boşlukları özellikle kalkerler de görülmektedir.
        Cevher yataklarını teşkil eden mineralizasyonları manganez ok sitler, demir oksitler ile antimuan sülfür teşkil etmektedir. Mn-oksitlerden manganit, pirolusit, psilomelan ve wad karmaşığı, demir oksitlerden ise hematit ve limonit vardır. Sülfürlü minerallerden antimonit ve pirit vardır. Antimonitin alterasyon ürünü antimonit yanında valantinit, senarmontit, serpantin, ve kermesit emareleri bulunmaktadır. Gang minerallerini barit, kalsit, kutnahorit, ankerit, siderit, manganosiderit ve aragonit teşkil etmektedir. Kimyasal analizlerde tespit edilen As arsenopiritten gelmektedir. Çokça olmamakla birlikte tali olarak bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8093
Rapor Adı MANİSA MERKEZ KARAOĞLANLISANCAKLI İĞDECİK MANGANEZ VE ANTİMUAN YATAKLARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-MANGANEZ VE ANTİMUAN
Yer - Konum MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HASAN DURGUN

MANİSA MERKEZ KARAOĞLANLISANCAKLI İĞDECİK MANGANEZ VE ANTİMUAN YATAKLARI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08093
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 299,78TL


Etiketler: ANTİMUAN, İĞDECİK, KARAOĞLANLI, MADEN JEOLOJİSİ, MANGANEZ, MANİSA, SANCAKLI, 8093