• GİRESUN-GÖRELE-ESELİ BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞME SAHASININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZET
       İnceleme alanı Giresun İli Görele İlçesi'ne bağlı Eseli Mahallesi çevresini kapsamaktadır.
       Doğu Pontidler'in orta kesiminde yer alan sahada Üst Kretase Yaşlı Volkano Sedimanter bir istif bulunmaktadır. İnceleme alanındaki kayaçlar alttan üstte doğru dasitik tüf, breş-tüfbreş, volkanik kökenli kırıntılı kireçtaşlarıdır.
       Sahada dasitik tüflerin üst düzeyleri içinde ağsal saçınımlı, bu cevherin üzerinde ise masif cevher izlenmektedir.
       Cevher mineralleri pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit, bornit, enarjit, tenantit, tetraedrit, idait, hematit, arjantit, kalkozin, kovellin, tetradimit/telluro bizmutin hesit, selenyumlu galenit, nabit gümüş, nabit bizmut, nabit altın, gang mineralleri ise barit, kuvars, serisit ve kil mineralleridir.
       Yapılan sondaj çalışmalarıyla burada 50.221 ton % 6.2 Cu, % 3.5 Zn içeren masif, 215.561 ton % 0.8 Cu, % 1.28 Zn içeren ağsal saçınımlı cevher rezervi saptanmıştır.
       Masif cevherin önemli bir bölümünün eski devirlerde işletilmiş olması, ağsal saçınımlı cevherin düşük tenörlü ve küçük rezervli oluşu nedeniyle saha günün koşullarına göre önemsiz gözükmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8075
Rapor Adı GİRESUN-GÖRELE-ESELİ BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞME SAHASININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-BAKIR-ÇİNKO
Yer - Konum GİRESUN GÖRELE ESELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar YILMAZ ALTUN

GİRESUN-GÖRELE-ESELİ BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞME SAHASININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08075
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 146,66TL


Etiketler: BAKIR-ÇİNKO CEVHERLEŞMESİ, ESELİ, GİRESUN, GÖRELE, JEOLOJİ, MADEN JEOLOJİSİ, 8075