• İKİZDERE (RİZE)-İSPİR (ERZURUM) ARASINDAKİ FE, CU-MO CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        İnceleme alanı Doğu Pontid yapı birliği içinde yer alır. Sahada, Kretase ve Eosen yaşlı volkaniklerle, üst Kretase ve Eosen yaşlı intrüzif kayaçlar yüzeylenmiştir.
       Volkanik kayaçlar, genellikle çalışma sahasının güney kısımlarında yer alır. Bunlardan kretase volkanikleri; sert dayanımlı, yer yer kırıklı ve eklemli, bazen de kompakt görünümlüdür. Birim içinde andezit-bazalt lav ve tüfleri, az oranda da kuvarslı andezitler ve aglomeralar izlenir. Ayrıca l m. kadar kalınlıkta kumlu kireçtaşı seviyesine rastlanmıştır. Bunlar intrüzif kayaçlar tarafından kesilmiş veya yükseltilmişlerdir, intrüziflerle olan dokanaklarında piritleşme, silisleşme, killeşme, limonitleşme, epidotlaşma, hematitleşme görülür. Bu birim içersinde izlenen kumlu kireçtaşları fosilli olup, Alt Kretase (Berriasiyen-Valanginiyen) yaşı verirler, içinde kireçtaşı seviyeleri bulunan bu volkanik birim genel olarak Kretase yaşlı olarak kabul edilmiştir. Eosen volkaniklerinde; genellikle tabakalı bir görünüm hakimdir. Yer yer kırıklı, seyrek olarak kompakt durumdadır. Andezit-bazalt lav, tüf ve aglomeralarından oluşmuştur. Bu birimler 20 m. kadar kalınlıktaki konglomera, marn ve şarabi renkli kumtaşlarıyla başlar, intrüziflerle dokanaklarında seyrek olarak yer yer silisleşme, killeşme, limonitleşme, epidotlaşma ve hematitleşme görülür. Bu vol-vanik kayaçların tabanlarındaki karbonatlı kumtaşlarından alınan numune Lütesiyen yaşını vermiştir.
        İntrüzif kayaçlar ise, çalışma sahasının kuzey ve güneybatı kısımlarında görülür ve yaklaşık olarak sahanın 2/3 ünü kaplar. Granit-mikro granit-kuvarslı mikro dioritlerden oluşmuştur. Volkanik kayaçlara yakın olan kısımları ince taneli, iç kesimlerde ise, iri tanelidirler. Bu kayaçlardan epidotlaşma, silisleşme, killeşme, limonitleşme, hematitleşme ve piritleşme izlenmektedir. Bunların yaşı genellikle Üst Kretase, az bir kısmı Eosen (veya daha genç) dir. Bunlarla kretase volkaniklerinin kontaklarında önemli olmayan manyetit-spekülarit cevherleşmelerine rastlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8049
Rapor Adı İKİZDERE (RİZE)-İSPİR (ERZURUM) ARASINDAKİ FE, CU-MO CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-DEMİR, BAKIR-MOLİBDEN
Yer - Konum ERZURUM İKİZDERE İSPİR RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSTAFA ÇAKIR

İKİZDERE (RİZE)-İSPİR (ERZURUM) ARASINDAKİ FE, CU-MO CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08049
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 324,58TL


Etiketler: BAKIR, CEVHERLEŞME, DEMİR, G45, MOLİBDEN, 8049