• RİZE-İSPİR ARASINDAKİ CU-MO, CU-PB-ZN, FE VE MN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       İnceleme alanı Doğu Pontid Tektonik Birliği'nde, Rize-İspir arasında yer alır.
       Etüt alanının temelini Jura-Alt Kretase yaşlı bazalt-andezit lav ve piroklastları (Bu-1) oluşturur. Bu temel üzerine uyumlu olarak Üst Kretase yaşlı dasit bazik lav ve piroklastları (Db) gelir. Bu birim üste doğru yine Üst Kretase yaşlı kumlu tüf arabantlı bazalt-andezit lav ve piroklastları (Ba-2) ile devam eder. Bu birimler üzerine uyumsuz olarak Üst Kretase-Eosen yaşlı çamurtaşı-kireçtaşı-kumtaşı-tüf-kiltaşı-marn (e-1) ardalanmasından oluşan çökeller gelir. Bu birimi de uyumlu olarak Eosen yaşlı andezit-bazalt lav ve piroklastları (Ba-3) örter. Yaşları Eosen sonrası olarak düşünülen andezit (An), andezit tüf (At) ve obsidiyen (Ob) uyumsuz olarak diğer birimler üzerine oturur.
       İnceleme alanında gözlenen bu birimler yer yer asidik ve bazik karakterdeki intrüzifler tarafından kesilmiştir. Asidik karakterdeki intrüziflerin (granit-monzonit granodiyorit-mikrogranit) Üst Kretase,bazik karakterli intrüziflerin (gabro,diyorit, kuvarslı diyorit) ise Eosen sonrası yaşta oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, yörede Üst Kretase yaşlı diyabaz, dasit, dolerit ve lamprofir gibi damar kayaçları gözlenmiştir.
         İnceleme alanında Alpin Dağ oluşum hareketlerine bağlı Laramiyen ve Pirenik Fazları etkili olmuştur.
        Etüt alanı, Doğu Karadeniz hidrotermal volkano-tortul tip masif sülfit maden yatakları provensi içerisinde yer almasına rağmen, inceleme alanında bu tip cevherleşmeler tespit edilememiştir. Yörede porfiritip Cu-Mo, skarn tip Fe-Cu-Pb-Zn, damar ve dissemine tip Cu-Pb-Zn, volkano-tortul ve stockwork Mn cevherleşmeleri gözlenmiştir. Bu zuhurlardan sadece Ulutaş Porfiri tip Cu-Mo cevherleşmesi gelecekte ekonomik olabilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8048
Rapor Adı RİZE-İSPİR ARASINDAKİ CU-MO, CU-PB-ZN, FE VE MN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-CU-MO-P-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum İSPİR RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH DURSUN B. SABRİ YILMAZ HÜSEYİN A. KARANİS İ. KAHRAMAN İSMAİL GENÇ SELAHATTİN ÇINAR ZEKİ KÖSE

RİZE-İSPİR ARASINDAKİ CU-MO, CU-PB-ZN, FE VE MN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08048
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 412,64TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, CU-PB-ZN-FE-MN-CU-MO, DASİT-DAYKI, İSPİR, MADEN JEOLOJİSİ, RİZE, SKARN TİP CEVHERLEŞMELERİ, 8048