• GİRESUN-ESPİYE-KARILAR VE ÇIMAKLI CU-PB-ZN CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

GİRESUN-ESPİYE-KARILAR VE ÇIMAKLI Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
       
Espiye Güneyi'nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli Py-Cu-Zn-Pb cevherleşmeleri bulunur. Bu nedenle burası tarih boyunca madencilik, jeolojik, jeokimya ve sondaj çalışmalarına sahne olmuştur. Yörede Üst Kretase denizaltı volkanizmasının ürünleri bulunur. Cevherleşme, Kızıldere Vadisi'nde mostra veren dasitik lav domunun tepeye yakın kısımlarında oluşan dasitik tüf-breş domcuklarında (Karılar Madeni ve Çımaklı Zuhuru) masif, ağsal ve saçınımlı tipte oluşmuştur. Örtü birimleri, tüfitik kumtaşı, andezitik tüf, hematitli dasitik lav piroklastlardır. Cevherleşme, tavanda masif (sfalerit, galen, pirit ve az kalkopirit), bunun altında zengin ağsal (pirit-kalko pirit, az sfalerit ve galen) ve tabanda saçınımlı (pirit-kalkopirit) şeklinde bulunur.
        Hidrotermal ayrışma, tavanda yoğun silisleşme, az baritleşme, tabanda az silisleşme, yoğun killeşme şeklinde gelişmiştir. Andezitik tüflerde yoğun bentonitleşme izlenir.
        Kırcaahmetli Mahallesi Kuzeyi'nde hematitii dasitik lav ve piroklastlar  içinde ekonomik niteliği olmayan volkaniksedimanter tipte manganez cevherleşmesi vardır.
        Sahada, bu çalışma ile birlikte jeofizik (İP) çalışmaları yapılmış ve bir çok anomali değerleri saptanmıştır. Bu anomalilerden bir kısmı, örtüyü oluşturan kayaçlar üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle örtü birimleri altında örtülü bir maden yatağının varlığını saptamak amacıyla Çımaklı'da SÇ-1, SÇ-2, SÇ-3 sondajları önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8047
Rapor Adı GİRESUN-ESPİYE-KARILAR VE ÇIMAKLI CU-PB-ZN CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO CEVHERLEŞMELERİ
Yer - Konum GİRESUN GİRESUN-ESPİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMET TÜRKMEN TORUN YILMAZ YUSUF ÇEKİÇ

GİRESUN-ESPİYE-KARILAR VE ÇIMAKLI CU-PB-ZN CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08047
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 185,33TL


Etiketler: BAKIR, ÇİNKO, ESPİYE, GİRESUN, KURŞUN, 8047