• GÜMÜŞHANE-KELKİT-ŞİRAN VE GİRESUN-ALUCRA YÖRESİ CU-PB-ZN-FE VE BARİT CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
        İnceleme alanı Doğu Pontid Kuşağı'nın güney zonunda yer alır. Sahada volkanik, tortul, ofiyolitik ve intrüzif kayaçlar egemendir.
        Sahada izlenen en yaşlı birim Gümüşhane Graniti (granit, granodiyorit, kuvarslıdiyorit) olarak isimlendirilen granitik kayaçlardır. Genellikle pembe renkleri ve iri ortozları ile karakteristik olan bu granitler inceleme sahasında dar alanlarda izlenirler. Permokarbonifer yaşlı (Çoğulu,1970) bu granitik kayaçların üzerinde diskordan olarak Jura-Lias Yaşlı Andezit, Bazalt Lav ve Piroklastları görülmektedir. Adı geçen volkanik üyenin taban kesimlerine yakın yerlerde, genel kalınlıkları 5-15 m olan, ammonit ve crinoid fosilli kırmızı kireçtaşları vardır. Daha üst seviyelerde, 50-100 m kalınlıkta, kömür zuhurları bulunduran kumtaşı-kiltaşı birimleri sık sık izlenebilmektedir. Lias Volkanikleri'nin en üst seviyelerine doğru ise 1-4 m kalınlık gösteren çört seviyeleri görülmektedir. Jura-Lias yaşlı Volkano-tortul serinin üzerine uyumlu olarak gelen Dogger-Malm-Alt Kretase yaşlı Masif Kireçtaşları arazide açık gri renkleriyle ve topografyada yüksek tepeleri oluşturmaları ile tipiktirler. Yer yer dolomitik, yer yer az kristalize olan bu masif kireçtaşlarının üzerinde, inceleme sahasında çok dar bir alanda mostra veren Alt Kretase Yaşlı Ofiyolitik Kayaçlar izlenmektedir. Serpantinit, çört, kireçtaşı bloklu andezit ve bazaltlardan oluşan bu ofiolitik karmaşık üzerinde yaklaşık 400 m kalınlık gösteren Üst Kretase yaşlı Kırmızı Kireçtaşı, Killi Kireçtaşı, Volkanik Tüf, Kumtaşı Ardalanması'ndan oluşan flişler görülmektedir. Adı geçen bu üyenin üzerinde çok dar bir alanda mostra veren, yaklaşık 50 m kalınlıkta dasit lav ve piroklastları izlenmektedir. Üst Kretase Volkanizması'nın bir ürünü olan bu gri, beyaz renkli dasitik kayaçların üzerine Üst Kretase yaşlı yer yer kristalize kireçtaşı arakatkılı andezit, bazalt lav ve piroklastları gelmektedir. Adı geçen Üst Kretase biriminden sonra Eosen, bir taban konglomerası ile başlar. Her yerde izlenemeyen bu konglomera seviyesi üzerinde yaklaşık 50m kalınlığa ulaşan bol nümmülitli kireçtaşları görülür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8040
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-KELKİT-ŞİRAN VE GİRESUN-ALUCRA YÖRESİ CU-PB-ZN-FE VE BARİT CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-CU-PB-ZN-FE VE BARİT
Yer - Konum GİRESUN GÜMÜŞHANE KELKİT-ŞİRAN-ALUCRA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET MUSAOĞLU ALİ RIZA GÜÇ C. YILMAZ TOSUN CEVDET İ. EROĞLU MEHMET KIRCI MUSTAFA BOĞUŞLU SABAHATTİN GÜNER SELÇUK YAPRAK

GÜMÜŞHANE-KELKİT-ŞİRAN VE GİRESUN-ALUCRA YÖRESİ CU-PB-ZN-FE VE BARİT CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08040
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 471,30TL


Etiketler: ALUCRA, CEVHERLEŞME, CU-PB-ZN-FE VE BARİT, CU-PB-ZN-FE VE BARİT, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KELKİT, MADEN JEOLOJİSİ, ŞİRAN, 8040