• ARSİN-ARAKLI-SÜRMENE-ÇAYKARA (TRABZON) GÜNEYİ İLE BAYBURT (GÜMÜŞHANE) KUZEYİ YÖRELERİNDEKİ CU-PB-ZN-FE VE MN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       Çalışma alanı Doğu Pontit tektonik birliğinde yer alır. Trabzon İli Araklı, Sürmene, Çaykara İlçeleri'nin güney yöreleri ile Gümüşhane İli Bayburt İlçesi kuzey yöreleri ve Yağmurdere Nahiyesi yörelerini kapsar.
       Çalışma alanında yüzeylenen Paleozoik, Mesozoik ve Senozoik Yaşlı Birimler ile kuvaterner oluşukları yaşlıdan gence doğru şu şekilde sıralanır.
       17. Alüvyon
       16. Andezit-Bazalt Daykı (bd)
       15. Kuvarslı Mikrodiyorit, Diyorit (MD)
       14. Ardalanmalı Tortul Seri (Ef)
       13. Andezit-Bazalt Lav ve Piroklastları (B4)
       12. İntrüzif Dasit (D)
       11. Granitoid (Granit, Mikrogranit) (G)
       10. Andezit-Bazalt Lav ve Piroklastları (B3)
       9. Andalanmalı Tortul seri (Krüf-2)
       8. Dasitik Lav ve Piroklastları (Dt)
       7. Kristalize Kireçtaşı (Mkçt)
       6. Ardalanmalı Tortul Seri (Krüf-1)
       5. Andezit-Bazalt Lav ve Piroklastları (B2)
       4. Ardalanmalı Tortul Seri (Kraf)
       3. Kireçtaşı (kçt)
       2. Andezit-Bazalt Lav ve Piroklastları (B1)
       1. Metamorfik Kayaçlar
       Bu birimlerde Alp Dağ oluşumuna bağlı kabuk hareketlerinin oluşturduğu tektonik yapılar gözlenir. Yörede kıvrım tektoniği ile birlikte kırık tektoniğinin de etkili olduğu alanlar dikkati çeker.
       Çalışma alanında hidrotermal, Volkanik-sedimanter, pirometazomatik ve sedimanter tip cevher oluşumları saptanmıştır. Ancak, bu cevherleşmeler, küçük boyutlu olmaları ve ulaşım güçlükleri nedeni ile günümüz koşullarında ekonomik görülmemişlerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8039
Rapor Adı ARSİN-ARAKLI-SÜRMENE-ÇAYKARA (TRABZON) GÜNEYİ İLE BAYBURT (GÜMÜŞHANE) KUZEYİ YÖRELERİNDEKİ CU-PB-ZN-FE VE MN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-CU-PB-ZN-FE VE MN
Yer - Konum ARSİN-ARAKLI-SÜRMENE ÇAYKARA GÜMÜŞHANE TRABZON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET SARALOĞLU AHMET YAĞCI ERDEM NEJAT YACIZI İBRAHİM GÜLİBRAHİMOĞLU İSMET TÜRKMEN KANİ YILDIRIM SEZAİ AKINCI TEMEL TOPÇU

ARSİN-ARAKLI-SÜRMENE-ÇAYKARA (TRABZON) GÜNEYİ İLE BAYBURT (GÜMÜŞHANE) KUZEYİ YÖRELERİNDEKİ CU-PB-ZN-FE VE MN CEVHERLEŞMELERİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08039
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 752,36TL


Etiketler: ARAKLI, ARSİN, CU-PB-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMELERİ, ÇAYKARA, GÜMÜŞHANE, JEOLOJİ, MADEN JEOLOJİSİ, SÜRMENE, TRABZON, 8039