• ADANA BASENİ BATI KESİMİNİN DETAY JEOLOJİ ETÜDÜ

ADANA BASENİ BATIK KESİMİNİN DETAY JEOLOJİ ETÜDÜ

ÖZET
       Adana baseni; batıda Ecemiş Fay Kuşağı, kuzeyde orojenik Toros Dağ Kuşağı, doğuda Amanos Dağları ile sınırlandırılmıştır. Güneyde ise Akdenizin altından Kıbrıs'a kadar uzanmaktadır.
       İnceleme alanında temeli Paleozoyik yaşlı Yerköprü (Orta-Üst Devoniyen) ve Karahamzauşağı Formasyonları(Permokarbonifer)  oluşturmaktadır. Mesozoyik; inceleme alanı kuzeyinde Triyas-Kretase yaşlı başlıca karbonat yapılışlı Demirkazık Formasyonu ile havzanın düşey salınımlarla derinleştiği kesimlerinde Kampaniyen-Mestriştiyen yaşlı pelajik foramlı Yavça Formasyonu ile temsil edilmektedir. Allokton Kızıldağ Melanjı, kireçtaşı üyesi ve Faraşa Ofiyoliti bölgeye Mestriştiyen'de yerleşmiştir.
        Senozoyik; Adana Baseni'nin büyük bir kesimini kaplayan Tersiyer ve havzanın güneyinde yaygın bulunan Kuvaterner birimleriyle temsil edilmiştir, Senozoyik istifi, Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kaya stratigrafi birimlerinin oluşturduğu düzensiz bir paleotopoğrafya üzerinde gelişmiştir.
        Tersiyer istifte kısa mesafede yatay ve düşey geçişler olağandır. Tersiyer istifin temelini karasal nitelikli Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Gildirli Formasyonu oluşturup, Miyosen öncesi düzensiz topoğrafyanın vadi ve çukurluklarını doldurmuştur, Gölsel Karsantı Formasyonu inceleme alanı kuzeyinde yüzeyleyip stratigrafik kolonda Gildirli Formasyonu üzerinde yer almaktadır. Erken Miyosen evresinde basene güneyden dereceli bir şekilde deniz ilerlemesiyle havzanın kuzeyinde sığ denizplaj nitelikli kırıntılılardan oluşma Kaplankaya Formasyonu (Burdigaliyen-Langhiyen) ve resifal karbonatlardan ibaret Karaisalı Formasyonu (Burdigaliyen-Langhiyen) gelişmiştir. Bu birimler havzanın paleotopoğrafik niteliklerine bağımlı olarak Gildirli ve Karsantı Formasyonları üzerine uyumlu olarak veya Paleozoyik-Mesozoyik temel üzerine diskordan olarak gelmektedir. Resifal Karaisalı Formasyonu'nun resif ilerisi fasiyesini derin deniz çökeli niteliğindeki şeyl ve marn yapılışlı Güvenç Formasyonu oluşturmaktadır. Langhiyen-Erken Serravaliyen evresinde kıyı çizgisi kuzeye doğru ilerlemiş ve bunun neticesi olarak sığ su-plaj nitelikli kırıntılılardan oluşma Kaplankaya Formasyonu ve resifal Karaisalı Formasyonu çökelimi de kuzeye doğru ilerlemiştir. Eşzamanlı olarak havzanın güneyinde derin deniz şeyl ve marnlarının (Güvenç Formasyonu) çökelimi devam etmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8037
Rapor Adı ADANA BASENİ BATI KESİMİNİN DETAY JEOLOJİ ETÜDÜ
Konu ADANA BASENİ BATI KESİMİNİN DETAY JEOLOJİ ETÜDÜ
Yer - Konum ADANA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1986
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOÇ.DR.CAVİT DEMİRKOL YRD.DOÇ.DR.CENGİZ YETİŞ

ADANA BASENİ BATI KESİMİNİN DETAY JEOLOJİ ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08037
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.065,46TL


Etiketler: ADANA, ADANA JEOLOJİ, 8037