• GÜMÜŞHANE-ESKİ GÜMÜŞHANE YÖRESİNDEKİ CEVHERLEŞMELERE AİT JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        İnceleme Alanı, Doğu Pontid Kuşağı'nın güney sınırında yer alır. Sahada Volkanik, Tortul ve İntrüzif Kayaçlar egemendir.
        Sahada izlenen en yaşlı birim, Gümüşhane Graniti (granit, granodiyorit, kuvarslıdiorit, kuvarsporfir vs) olarak isimlen dirilen intrüzif kayaçlardır. Genellikle pembe renkleri ve iri ortozlarıyla karakteristik olan bu granitlerin kenar zonların da daha ince taneli, silisifiye kuvarsporfirler izlenmektedir. Permokarbonifer yaşlı (ÇOĞULU, 1970) bu granitik kayaçların üzerinde ince bir taban konglomerası ile başlayan Jura-Lias Yaşlı Andezit-bazalt lav ve piroklastları görülmektedir. Bu volkanik üyenin taban kesimlerine yakın yerlerde genel kalınlıkları 8-10 m olan, ammonit ve crinoid fosilleri içeren ince tabakalı kırmızı kireçtaşları vardır. Daha üst seviyelerde inceleme sahasının her tarafında izlenemeyen, 50-75 m kalınlıkta, kömür seviyeleri içeren kiltaşı-kumtaşı oluşukları görülür. Bu volkano-tortul üyenin üst seviyelerine doğru ise, 3-5 m kalınlık gösteren çört seviyeleri izlenmektedir. Adı geçen Lias Oluşukları'nın üzerine uyumlu olarak gelen Dogger-Malm-Alt Kretase Yaşlı Masif Kireçtaşları arazide açık gri renkleriyle ve Topografyada yüksek tepeleri oluşturmasıyla tanınırlar. Yer yer dolomitik ve yer yer az kristalize olan bu masif kireçtaşlarının üzerinde yaklaşık 400-500 m kalınlık gösteren Üst Kretase Yaşlı Killi Kireçtaşı kırmızı kireçtaşı-volkanik tüf-kumtaşı ardalanmasından oluşan flişler izlenmektedir. Adı geçen bu Fliş Üyesi'nin üzerine Üst Kretase Volkanizması'nın bir ürünü olan, yaklaşık 200 m kalınlıkta, ayrışmış, gri beyaz renkli andezitik tüfler gelmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8029
Rapor Adı GÜMÜŞHANE-ESKİ GÜMÜŞHANE YÖRESİNDEKİ CEVHERLEŞMELERE AİT JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum GÜMÜŞHANE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1985
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ATİLLA GÜMÜŞEL MURAT ER MUSTAFA BOĞUŞLU SABAHATTİN GÜNER

GÜMÜŞHANE-ESKİ GÜMÜŞHANE YÖRESİNDEKİ CEVHERLEŞMELERE AİT JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08029
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 717,08TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, ESKİ GÜMÜŞHANE, GÜMÜŞHANE, İNTRÜZİF KAYAÇLAR, JEOLOJİ, VOLKANİK KAYAÇLAR, 8029