• GİRESUN-TİREBOLU-ESPİYE YÖRESİNİN CU-PB-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
       Giresun-Tirebolu-Espiye Yöresi'nde tortul ve intrüzif kayaçların yer yer görülmesine karşılık, hakim olan kayaçlar volkanik kayaçlardır. Bu kayaçların yaşlıdan gence doğru sıralanışı şu şekildedir:
        - Bazalt-andezit lav ve piroklastları (Ba-3)
        - Kristalize kireçtaşı (Kçt)
        - Dasitik tüf (Çamurtaşı-tüf arakatkılı-Dt-2)
        - İri kuvarslı dasit lav (D-3)
        - Dasitik tüf (Dt-1)
        - Biyotitli dasit lav (D-2)
        - Hematitli dasit, andezit lav-tüf, çamurtaşı,kireç taşı, marn, tüf ardalanması (Dh)
        - İri kuvarslı dasit lav (D-l)
        - Dasit dayk (D)
        - İntrüzif biyotit dasit (Db)
        - Granit
        - Kuvarslı diyorit (Kd)
        - Alüvyon (Al)
        Dasitik tüflerde (Dt-1) yaygın hidrotermal alterasyon görülür. Bu alterasyon ürünleri, piritleşme, kulesine, silisleşme, limonitleşme ve kloritleşmedir. Bu alterasyon çeşitleri, yöredeki Cu-Pb-Zn-Py cevherleşmelerinin aranmasına yol göstermesi bakımından önemlidir.
        Yöre tektonizmadan önemli derecede etkilenmemiştir. Ada Yayı Volkanizması sonucu yörede üç adet dasit lav (D-3) domu (Bozarcı Tepe Domu, Hızırilyas Tepe Domu, Alemağaç Dağı Domu) saptanmıştır. Bu domların çevresinde küçük boyutlarda çok sayıda dasitik tüf (Dt-1) domları vardır. İnceleme alanındaki hidrotermal-volkano-sedimanter tip Cu-Pb-Zn-Py cevherleşmeleri bu lav ve tüf damlarına bağlı olarak oluşmuşlardır ve oluşum yaşları Üst Kretasedir. Etüt alanında saptanan cevherleşme tipleri şunlardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8028
Rapor Adı GİRESUN-TİREBOLU-ESPİYE YÖRESİNİN CU-PB-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-CU-PB-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMELERİ
Yer - Konum GİRESUN TİREBOLU-ESPİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İ. KAHRAMAN

GİRESUN-TİREBOLU-ESPİYE YÖRESİNİN CU-PB-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMELERİ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08028
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 374,22TL


Etiketler: CU-PB-ZN-FE-MN CEVHERLEŞMELERİ, ESPİYE, GİRESUN, MADEN JEOLOJİSİ, TİREBLOLU, 8028