• ARTVİN-GÖKTAŞ-AKARŞEN BAKIR-PİRİT YATAĞININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Akarsen (Artvin) Bakır-Pirit Yatağı, Alp Orojeneziyle etkilenmiş olan Pontidlerin kuzey doğu kanadında yer alır.
        Sahada istiflenme yaşlıdan gence doğru şöyledir;
       
        Maden sahasında bugüne dek 14 arama galerisi (587 m), 5 arama kuyusu ve 23 adet sondaj (3246.40 m) yapılmıştır. Ayrıca sahada 1978 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ayrıntılı araştırmalar (1/10.000, 1/2.000 ölçekli jeolojik etüt) tamamlanmıştır.
        Cevherleşme deniz altında hidrotermal-tortul olarak, masif, ağsal ve saçınımlı şekilde dasit, dasitik tüf, tüf breşler içinde gelişmiştir. Saçınımlı ağsal tip cevherleşmeler, antiklinallerin tepeleri ve kanatlarında izlenmektedir. Antiklinaller arasındaki çanağımsı çukur kısımlarda masif cevherleşmeye rastlanılmaktadır.
        Maden sahasında, görünür+muhtemel 662.043 ton, % 3.2 Cu tenorlü masif cevher, 356.364 ton, % 0.43 Cu tenörlü saçınımlı cevher saptanmıştır.
        Ayrıca, toplam rezervde, 1.5 gr/t Au ve 28 gr/t Ag olduğu hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8027
Rapor Adı ARTVİN-GÖKTAŞ-AKARŞEN BAKIR-PİRİT YATAĞININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu BAKIR-PİRİT
Yer - Konum ARTVİN ARTVİN-GÖKTAŞ-AKARŞEN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar OSMAN ÇAĞLAR

ARTVİN-GÖKTAŞ-AKARŞEN BAKIR-PİRİT YATAĞININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08027
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 463,67TL


Etiketler: AKARŞEN, ARTVİN, BAKIR, GÖKTAŞ, PİRİT, 8027