• ADANA-KOZAN-HORZUM ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       
Çalışma alanı, Adana-Kozan İlçesi'nin yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan Horzum Yöresi'ni kapsar.
        Toros Orojenik Kuşağı'nda yer alan inceleme alanında, Kambriyen yaşlı, kuvarsit, kireçtaşı, arkoz, fillit; Ordovisiyen yaşlı şeyl; Siluriyen yaşlı taban çakıltaşı, şeyl; Devoniyen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı, şeyl izlenmektedir.
        Horzum'daki cevherleşme Kambriyen yaşlı gri renkli, yarı kristalleşmiş kireçtaşındaki D-B ve KB-GD doğrultulu faylarla, tabaka içine, kırık ve karstik boşluklara yerleşmiştir.

2. GİRİŞ
        1978 yılında Horzum Cevherleşmeleri'ni kapsayacak şekilde, Kozan M35 c1-c4 Paftaları'nda 10 km2 alanın 1/10.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. Bu süre içinde çoğu Horzum'da olmak üzere 1500 m'den fazla galerinin 1/500 ölçekli durum planı çıkarılmış ve jeolojisi yapılmıştır. 1983 yılında işletmeci kuruluşun isteği üzerine, açılacak olan ana galerinin sorunlarını çözmek ve sondaj yerlerini saptamak için 600 m'yi aşkın galeri etüdü daha yapılmıştır.
        Bu çalışmaların amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;
        a. Bölgedeki Pb-Zn cevherleşmelerini araştırmak,
        b. Ülkenin Pb-Zn rezervine katkıda bulunmak,
        c. Çinkur'un gereksinimi olan karbonatlı cevherin varlığını araştırmak,
        d. Bilinen yatakların potansiyelini saptamak,
        e. İşletmeci kuruluşu yapacağı çalışmalarda yönlendirmek.
        Çalışmalar sırasında, cevher ve kayaç minerallerini inceleyen Dr.A.Çağatay, Dr.S.Elgin, Mehmet Yıldız ve Dr.M.F. Taner'e kimyasal analizleri yapan G.Öncel, S.Tuzcuoğlu, M.Özkan, F.Çokgürses, B.Karaca ve B.Atakul'a teşekkür ederiz.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8019
Rapor Adı ADANA-KOZAN-HORZUM ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU
Konu ÇİNKO
Yer - Konum ADANA ADANA-KOZAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NİMET BİNGÖL RÜSTEM YILDIRIM

ADANA-KOZAN-HORZUM ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08019
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 96,97TL


Etiketler: ADANA, ÇİNKO, KOZAN, 8019