• VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY) DOLAYININ MADEN JEOLOJİSİ PROSPEKSİYON RAPORU

        I- ÖZET

        Van - Erciş ilçesinin kuzey kesiminde bulunan çalışma alanında; en altta şist, basit, ultrabazik karmaşığından oluşan kayaçlar bulunmaktadır. Bu kayaçlar yer yer hidrotermal alterasyona uğramışlardır. Bunları kesen Taşkapı graniti, Patrografik olarak; granit, monzo-granit, granodiyorit, kuvarslı diyoritten oluşmaktadır. Görünürde bunların üstüne, konglomera. kumtaşı,miltaşı, killi kireçtaşı ardalanmasından oluşan litoloji topluluğu gelmektedir. En üsttede andezit. çakıltaşı, kumtaşı, kumlukireçtaşı, tüf, tüfit, traki andezit, dasit, riyolit ardalanmasından oluşan Neojen litolojileri gelmektedir. Bu üstte de Kuvaterner bazaltları bulunur.
        Saha tektonik bakımdan karmaşıktır.
        Ekonomik potansiyel içeriği bakımından görünürde önemli olmamakla birlikte, özellikle altere sonlarda, detay jeoloji, jeofizik çalışmalarla, sahanın potansiyel varlığı veya yokluğu ortaya konmalıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8017
Rapor Adı VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY) DOLAYININ MADEN JEOLOJİSİ PROSPEKSİYON RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum VAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ZEKİ AKYOL

VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI (ŞORKÖY) DOLAYININ MADEN JEOLOJİSİ PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08017
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 32,00TL


Etiketler: 8017