• GÜMÜŞHANE YÖRESİNİN JEOLOJİSİNE VE CEVHERLEŞMESİNE AİT JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
      İnceleme alanı, Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane İli Yöresi'nde, Doğu Pontid Tektonik Birliği'nin güney sınırında yer alır.
       Sahada, yaşları Paleozoik-Eosen arasında değişen metamorfik, intrüzif, damar, volkanik ve sedimanter kayaçlar yer alır. Paleozoik Yaşlı Metamorfikler ve Granitik Kayaç Topluluğu, Teslim ve Tersun Dağları'ndan geçen yaklaşık D-B doğrultusunda uzanan sırt boyunca temel kayaçları oluştururlar. Bu temel sırtın kuzeyinde ve güneyinde daha genç volkanik, sedimanter ile intrüzif kayaçlar yüzeylenirler.
       Yörede, Hersinyen ve Alpin Dağ oluşum hareketlerine bağlı olarak Alt Kimmerik, Üst Kimmerik, Austrik ve Laramiyen Fazları etkili olmuştur. Bu fazlar sonucu diskordanslar, kıvrımlı ve kırıklı yapılar oluşmuştur. Kıvrım hareketleri sonucu antiklinaller ve senklinaller, kırık hareketlerine bağlı olarak blok ve bindirme fayları oluşmuştur.
        Cu-Pb-Zn-Ag-Au içerikli hidrotermal damar tip cevherleşmeler; Paleozoik Yaşlı Granitik Kayaç Topluluğu, Lias Yaşlı Volkano-Tortullar, Jura-Alt Kretase Yaşlı Masif Kireçtaşları'nın taban kesimleri ve Eosen Yaşlı Volkano-Tortullar da gelişmiştir. Bu tip cevherleşmelerde galenit içerisinde gümüş ve piritik cevher içerisinde de altın yüksek tenörde bulunabilmektedir. Paleozoik Yaşlı Kuvarslı Diyoritler, Lias Yaşlı Volkano-Tortullar ve Jura-Alt Kretase Yaşlı Masif Kireçtaşları pirometazomatik Fe-Cu cevherleşmeleri içerirler. Barit damarları ise, Paleozoik Yaşlı Granit ve Lias Yaşlı Volkano-Tortullar içerisinde görülürler. Lias Yaşlı Volkano-Tortullar kömür oluşukları içerirler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7956
Rapor Adı GÜMÜŞHANE YÖRESİNİN JEOLOJİSİNE VE CEVHERLEŞMESİNE AİT JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ VE CEVHERLEŞME
Yer - Konum GÜMÜŞHANE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1985
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH DURSUN ALİ İHSAN ERÇİN HACI KANSIZ HÜSEYİN YILMAZ İ. KAHRAMAN

GÜMÜŞHANE YÖRESİNİN JEOLOJİSİNE VE CEVHERLEŞMESİNE AİT JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07956
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 503,76TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, GÜMÜŞHANE, JEOLOJİ, KIVRIMLI YAPILAR, KUVARSLI DİYORİT, MİKROGRANİT, 7956