• BİGA YARIMADASI KUZEYBATISI KESİMİNİN JEOLOJİSİ

        ÖZ:
       
Çanakkale Boğazı , İntepe, Çan, Biga batısı ile Marmara Denizi arasında kalan alanda Batı Anadolu’nun Jeolojisinin çözümüne katkıda bulunmak için genel amaçlı jeolojik çalışma yapılmıştır.
        Çalışma alanında muhtemelen Paleozoyik yaşlı bazik arakatkılı epimetamorfitler izlenmektedir. Değişik yaşta kireçtaşı blokları ve genellikle bazik ve ultrabazik kayaçlardan oluşmuş Üst Kretase yaşlı melanj epimetamorfikler üzerine itilmiştir.
        Alt Tersiyer detritik ve resifal kireçtaşaları ile; Üst Tersiyer ise gölsel ve karasal çökellerle temsil edilirler. Alt Tersiyer yaşlı granit/granodiyorit ve Eosen Miyosen ve Pliyosen yaşlı dasit, andezit, bazalt volkanizması çalışma alanındaki Tersiyer yaşlı magmatik olayları oluşturur.
        Metamorfizma, dağ oluşumu ve magmatik olaylar Alpin orojenezi sonucu gelişmiş olmalıdır.
        Düşük dereceli kontakt ve rejyonal, termodinamo metamorfizma bölgeyi etkilemiştir.
        Ekonomik olan ve olmıyan yersel cevherleşmelere rastlanır. Kömür ve Kaolen önemlidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7946
Rapor Adı BİGA YARIMADASI KUZEYBATISI KESİMİNİN JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ÇANAKKALE ÇANAKKALE-BİGA YARIMADASI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1984
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BURHAN KOKMAZER ERDEM ERGÜL ŞÜKRÜ ACAR

BİGA YARIMADASI KUZEYBATISI KESİMİNİN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07946
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 92,96TL


Etiketler: ANDEZİT, BAZALT, BİGA, ÇAN, DASİT, EOSEN, GRANİT, H16, H17, İNTEPE, MESOZOYİK, PALEOZOYİK, SİYANİT, 7946