• GİRESUN G41 C1-C2-C3-C4-D1-D2-D3-D4 PAFTALARININ POLİMETALİK MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU RAPORU

ÖZET
       1200 km2 olan inceleme sahası, Espiye-Tirebolu İlçeleri'nin güneyinde yer almaktadır.
       Sahanın güneybatısında görülen ve tabanı oluşturan metamorfik kompleks, Paleozoik yaşlı şist, gnays, amfibolit ve mermerlerden oluşmaktadır. Bu birimin üzerine kireçtaşı ara katkılı bazikler, dasitik tüfler ve hornblendli andezitlerden oluşan Kretase yaşlı volkanikler gelmektedir.
       Kretase yaşlı volkaniklere sokulum yapan intrüzifler ise; gabro, diyorit, kuvarslı diyorit, granodiyorit, kuvarsporfir, granit, ince taneli adamellit, porfiri granit ve kaba taneli adamellitlerden oluşmaktadır. Bütün bu kayaç birimleri, aplit ve dasit daykları tarafından kesilmektedir.
       Eosen yaşlı boşluklu bazaltlar, (cüruf bazalt) sahanın güneyinde yüzeylenmekte olup, en genç birimdir.
       İnceleme alanında kırık tektoniği etkindir. Bunun sonucu olarak da bir çok yerde değişik boyutlarda faylar izlenmiştir.
      İnceleme sahasında intrüzif kayaçlara bağlı olarak küçük çapta pirometazomatik, pnomatolitik ve hidrotermal tipte bir çok cevherleşmeler izlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7941
Rapor Adı GİRESUN G41 C1-C2-C3-C4-D1-D2-D3-D4 PAFTALARININ POLİMETALİK MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU RAPORU
Konu POLİMETALİK MASİF SÜLFİT CEVHERİ
Yer - Konum GİRESUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1985
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar YUSUF ÇEKİÇ

GİRESUN G41 C1-C2-C3-C4-D1-D2-D3-D4 PAFTALARININ POLİMETALİK MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07941
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 480,76TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, GİRESUN, JEOLOJİ, POLİMETALİK MASİF, PROSPEKSİYON, SÜLFİT CEVHERİ, 7941