• ARTVİN F47 A1, A2, A3, A4,-B1, B2, B3, B4,-C3, C4,-D1, D3, D4 PAFTALARININ POLİMETAL MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU RAPORU

I. ÖZET
       Geniş bir alan kapsayan inceleme sahası Pontid Yapı Birliği'nin doğusunda yer almaktadır. Saha; metamorfik, volkanik, tortul, derinlik ve yarı derinlik kayaçlarından oluşmaktadır.
       En yaşlı birimler, tabanı oluşturan metamorfik kompleks ile bunları kesen granitlerdir. Bu birimin üzerine uyumsuz olarak taban konglomerası ve kumtaşı, killi kireçtaşı ile başlayan üste doğru ise tamamen volkanik birimlerin egemen olduğu Bazik-I serisi gelmektedir. Bazik-I serisini, güneyde geniş bir alanda yüzeyleşen Granitoid-II intrüzyonları kesmektedir.
       Bu serinin üzerinde ise, asidik volkanizmanın lav ve piroklastları yer almaktadır. Asidik volkanizmayı takiben Bazik-II denilen ikinci bir bazik volkanizma çalışma sahasında lav ve piroklastlar şeklinde yüzeylenmektedir.
       Bazik volkanizmanın etkinliğini kaybettiği dönemlerde yer yer büyük kalınlıklara erişen tortul oluşuklar, çökelme havzasında killi fasiyeste başlayıp üste doğru tamamen kireçtaşı fasiyesinde gelişmişlerdir.
       Tüm bu tortul birimler, çok dar bir sahada görülen hornblendli andezit daykları tarafından kesilmişlerdir.
       Yukarıdaki bütün birimlerin üzerine uyumlu olarak yer yer tortul ara katkılı volkaniklerin hakim olduğu Bazik-III olarak adlandırılan andezit, bazalt, lav ve piroklastlarından oluşan bir seri gelmektedir.
       Bahsedilen tüm birimlerin denizel ortamlarda ardalanmalı olarak oluştukları gözlenmiştir.
       İnceleme sahasında büyük boyutta antiklinal ve senklinal yapılarının yanı sıra, küçük kıvrımlanmalar ile ters faylar ve gravite fayları da gözlenmiştir.
       Sahada ekonomik yönden önemi olmayan damar tip ve pirometozomatik tip cevherleşmeler mevcuttur. Ayrıca, volkano sedimanter hidrotermal tip cevherleşmeye uygun jeolojik yapılarda belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7940
Rapor Adı ARTVİN F47 A1, A2, A3, A4,-B1, B2, B3, B4,-C3, C4,-D1, D3, D4 PAFTALARININ POLİMETAL MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU RAPORU
Konu POLİMETAL MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU
Yer - Konum ARTVİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET YAĞCI ATİLLA GÜMÜŞEL HÜSEYİN YILMAZ KEMAL ÖZDOĞAN MEHMET KIRCI TEMEL TOPÇU YUSUF ÇEKİÇ

ARTVİN F47 A1, A2, A3, A4,-B1, B2, B3, B4,-C3, C4,-D1, D3, D4 PAFTALARININ POLİMETAL MASİF SÜLFİT CEVHERİ PROSPEKSİYONU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07940
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 407,67TL


Etiketler: ARTVİN, HEMATİTLİ MOR DASİT, JEOLOJİ, POLİMETAL MASİF, PROSPEKSİYON, SÜLFİT CEVHERİ, 7940