• ERZİNCAN-REFAİYE VE KEMAH DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZET
        Bu araştırma Sivas-Erzincan arasındaki çok karmaşık sedimanter ve yapısal özellikler gösteren Tersiyer Havzası'nın temel jeolojik Özelliklerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Ancak çeşitli nedenlerden ancak sözkonusu havzanın doğu kesimini kapsayan 2750 km2'lik bölümü sonuçlandırılmıştır.
        İnceleme alanında bölgede göreli otokton Munzur Kireçtaşları, Munzur Kireçtaşlarının üzerine Alt Kampaniyen-Alt Maestrihtiyen aralığında yerleşmiş ofiyolitli karışık, ofiyolitli karışık üzerine açılı diskordan olarak birbirleriyle dereceli geçişli en Üst Kretase-Paleosen ve Eosen kırıntıları gelmektedir. Denizel, lagüner ve karasal Alt-Orta Miyosen çökelleri alttaki birimler üzerine diskordan olarak, Alt-Orta Miyosen üzerine de karasal Üst Miyosen ve Pliyosen çökelleri diskordan olarak oturmaktadır.
        Ancak özellikle Eosen'de havza çok hareketlidir. Söz konusu havza kuzeyden-güneye ilerlemekte olan bir ofiyolit napının önünde, fliş fasiyesindeki çökellerin çökelmesine uygun çukurluktur. Bu havzanın meydana gelmesiyle birlikte önemli gravite kaymaları nedeniyle her çeşit olistolit taşıyan bir olistostrom gelişmiştir.
        Sonunda bu Eosen Havzası normal bir istifmiş gibi gözüken oysa sırf kaymadan dolayı tekrarlanan kütleler, yanal yönde ani olarak biten seviyeler, bunlar içinde melanjı andırır olistostromlar ve formasyon içi diskordanslar meydana gelmiştir. Melanj büyük ölçüde güneye hareket ettiği için Eosen'den parçalar kopararak sürüklemiş, içine almış ve Eosen Senklinali'nin kuzey kanadının bir kısmının yok olmasına, tabanındaki en Üst Kretase-Paleosen çökelleriyle birlikte güney kanat içerisine yerleşmesine neden olmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7932
Rapor Adı ERZİNCAN-REFAİYE VE KEMAH DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu ERZİNCAN-REFAİYE VE KEMAH DOLAYININ JEOLOJİSİ
Yer - Konum ERZİNCAN ERZİNCAN-REFAİYE-KEMAH
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar H. TAHSİN AKTİMUR

ERZİNCAN-REFAİYE VE KEMAH DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07932
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 742,83TL


Etiketler: ERİZNCAN, ERZİNCAN JEOLOJİ, KEMAH, REFAİYE, 7932