• İNEGÖL (BURSA)-PAZARYERİ (BİLECİK) ARASININ JEOLOJİSİ

        ÖZ

        Çalışma alanında olasılı Paleozoyik yaşlı çeşitli şistlerden oluşan metamorfik seri temeli oluşturmaktadır. Tektonik dokanaklı izlenen granit bu temel istifini kesmiş olup? inceleme alanında Liyas altında ve olasılı Permiyen öncesi yaşlıdır.

        Alt-Orta Triyas yaşlı Karakaya grubunun alt seviyelerini oluşturan detritikler metamorfik temel üzerine tektonik? dokanakla gelmektedir. Bu detritik seviye spilit-sipilitik bazalt tüf-diyabaz-radyolarit ve çamurtaşlarından oluşan birimle yanal ve düşey geçişli olup her iki formasyon da kireçtaşı ve metadetritik olistolitlidir. Çeşitli boyutlarda konodont fosilli primer kireçtaşı mercek ve bantları ihtiva etmektedir.

        Alt Jura yaşlı detritikler metamorfik ve granitik temeller üzerine transgressif aşmalı olarak gelmekte ve Orta-Üst Jura yaşlı oolitik kireçtaşı litolojisindeki Bilecik kireçtaşına geçiş göstermektedir.

        Olasılı Üst Miyosen yaşlı detritik ve kireçtaşından oluşan birim İnegölovası ve Pazaryeri dolaylarında görülmektedir. Gevşek tutturulmuş birim metamorfikler üzerine gelir. Topoğrafya alçaklıklarında görülen tutturulmamış gereçler ve taraçalar en genç birim olarak incelenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7912
Rapor Adı İNEGÖL (BURSA)-PAZARYERİ (BİLECİK) ARASININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum BİLECİK BURSA İNEGÖL (BURSA) PAZARYERİ (BİLECİK)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1986
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CENGİZHAN BİLGİ FAHRETTİN CEVHER FERİT AKÇÖREN HALUK SELÇUK M. ZİYA GÖZLER ŞÜKRÜ GENÇ TURGAY KARAMAN

İNEGÖL (BURSA)-PAZARYERİ (BİLECİK) ARASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07912
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 247,24TL


Etiketler: BİLECİK, BURSA, DİYABAZ, GRANODİYORİT, H22, H23, İNEGÖL, JEOLOJİ, JURA, KARAKAYA, METAMORFİZMA, MİYOSEN, PALEOZOİK, PALEOZOYİK, PAZARYERİ, RADYOLARIT, RADYOLARİT, SPİLİT, TRİYAS, VOLKANİK, 7912