• ULUDAĞ-İZNİK GÖLÜ ARASININ JEOLOJİSİ

ÖZ

        İnceleme alanı; Bursa, İnegöl, Yenişehir, İznik, Gemlik civarını kapsar. Çalışma sahasında en yaşlı birimler “Dereyörük Grubu” adı altında incelenmiş olup, yeşil şist fasiyesinde çeşitli metamorfitleri, rekristalize kireçtaşı ara katkılarını içerir. Permiyen tarafından diskordan olarak örtülen birim, olasılı Paleozoyik yaşlı granit tarafından kesilmiştir. Permiyen, altta metamorfizmadan etkilenmemiş konglomera-kumtaşı-silttaşı, üste doğru kireçtaşı mercekleri ve daha sonra bitevil fuzulinli kireçtaşından ibarettir.
        İnceleme alanında geniş bir yayılım gösteren Alt-Orta Triyas yaşlı detritik fasiyesteki Avdancık formasyonu ve spilitik fasiyesteki Abadiye formasyonu çeşitli boyda kireçtaşı olistolitleri kapsar. Bunlarla primer ilişkili Asarlık kireçtaşı üyesinden Alt-Orta Triyas yaşı elde edilmiştir.Resifal kireçtaşı bloklarını içeren spilitte mercekler halinde kumtaşı-kireçtaşı seviyeleri görülğr. Üste doğru Avdancık formasyonu Üst Triyas yaşlı Iğdır formasyonuna geçer. Liyas başında doğudan başlıyan deniz transgresyonu sonucunda, önce paleocoğrafyanın çukurluklarında konglomera, kumtaşı çökelmiştir. İstif peleotopoğrafyaya bağlı olarak üste doğru killi kireçtaşı-kireçtaşı şeklinde orta juraya geçmektedir. Orta-Üst Jura genellikle kireçtaşı şeklinde olup, birim üste doğru sileksilitli, killi kireçtaşı ile Üst Jura kireçtaşına geçmektedir. Alt Kretase yaşlı silejsitli, killi kireçtaşı ile Üst Jura kireçtaşının geçiş zonu arazide kesin dokanak ayrımına olanak tanımadığından birlikte incelenmiştir. Üst Kretase altta killi kireçtaşı-kireçtaşı üste doğru detritik-fliş fasiyesi-kuntaşı şeklindedir. Üst Kretase killi kireçtaşı şeklinde Alt Kretase ile geçişli olmakla beraber, transgresyona bağlı olarak daha yaşlı birirmler üzerinde bir konglomera seviyesiyle diskordan olarak da gelebilmektedir. Paleosen, Üst Kretasenin kumtaşı seviyesi ile geçişlidir. Kumlu kireçtaşı-kireçtaşı şeklinde devam eden Paleosen, üstte karasal konglomera-kumtaşı seviyeleri ile son bulur. Eosen inceleme alanında Üst Kretase ve daha yaşlı birimler üzerine diskordan olarak gelmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7853
Rapor Adı ULUDAĞ-İZNİK GÖLÜ ARASININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum BURSA ULUDAĞ-İZNİK GÖLÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1996
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞÜKRÜ GENÇ

ULUDAĞ-İZNİK GÖLÜ ARASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07853
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 688,65TL


Etiketler: ARMUTLU, ASBEST, ÇİNKO, EOSEN, GEMLİK, GLAUKOFAN, GLOKOFAN, GRANODİYORİT, G21, H22, H23, İNEGÖL, İZNİK, İ22, İ23, JİPS, JURA, KARAKAYA, KÖMÜR, KRETASE, KURŞUN, MERMER, METAMORFİK, PALEOSEN, PALEOZOYİK, PERMİYEN, SPİLİT, TRİYAS, YENİŞEHİR, 7853