• ARTVİN-MURGUL-AKARŞEN BAKIR MADENİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖZET
       Artvin-Murgul-Akarşen Bakır Yatağı, Murgul Madeni civarında, Alp Orojenezi ile etkilenmiş Pontidlerin kuzeydoğu kanadında yer alır. Sahanın en yaşlı birimi olan dasit ve piroklastlar, dasit lavlarıyla başlar ve dasitik tüf ve breşlerle sona erer. Dasit ve piroklastları cevherleşmenin ana kayacıdırlar.
       Cevherleşme KD-GB eksenli antiklinalin kanatlarında, Üst Kretase yaşlı asidik volkanizmanın son safhasında, hidrotermal kökenli olarak, dissemine ve masif tipte oluşmuştur.
       Ana cevher mineralleri pirit, kalkopirit, sfalerit, galen olup gang olarak barit ve jips görülür.
       Sahada bugüne dek 1/25.000, 1/10.000 ve 1/2.000 ölçekli jeoloji çalışmaları, 18 sondaj (2490 m), 14 arama galerisi (587 m) ve 5 adet arama kuyusu yapılmıştır.
       Kesit ve blok yöntemine göre yapılan rezerv hesabı sonunda görünür + muhtemel olarak % 2.01 Cu içerikli 1.706.000 t ve mümkün olarak % 2.82 Cu içerikli 227.000 t ve toplam olarak da % 2.10 Cu içerikli 1.933.000 t yerinde rezerv hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7807
Rapor Adı ARTVİN-MURGUL-AKARŞEN BAKIR MADENİ DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu BAKIR MADENİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Yer - Konum ARTVİN MURGUL-AKARŞEN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1985
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUHİTTİN OVALIOĞLU NECAT GÖNCÜ NEDİM KUTLUAY SERAP CİNGÖZ

ARTVİN-MURGUL-AKARŞEN BAKIR MADENİ DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07807
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 656,89TL


Etiketler: AKARŞEN, ARTVİN, BAKIR, FİZİBİLİTE, JEOLOJİ, MURGUL, 7807